Hiërarchische lijn

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

De welzijnswet omschrijft de hiërarchische lijn als die groep van personen die op een of andere manier gemachtigd zijn om bevelen te geven aan de werknemers en dit van hoog tot laag in je organisatie. Zo vallen de leden van het schoolbestuur, de directieleden, de technisch-adviseurs of de technisch-adviseurs-coördinatoren en ook praktijkleraren onder de noemer hiërarchische lijn.

De functies met oranje onderlijnd in de afbeeldingen hieronder, behoren tot de hiërarchische lijn:

Opdrachten

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever ben je eindverantwoordelijke voor het welzijnsbeleid. De implementatie is de opdracht van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn:

 • het uitwerken, programmeren, realiseren en evalueren van het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS);
 • het opstellen van het globaal preventieplan (GPP);
 • het opstellen van het jaarlijks actieplan (JAP);
 • het onderzoeken van ongevallen en incidenten;
 • het controleren van arbeidsmiddelen en de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen;
 • het waken over de naleving van de instructies inzake veiligheid
 • het onthaal van nieuwe personeelsleden[1])

Die verplichtingen gelden voor elk lid van de hiërarchische lijn, ongeacht zijn plaats in het organigram van de school of de scholengemeenschap. Voor die domeinen waarvoor het lid van de hiërarchische lijn bevoegd is om beslissingen te nemen, is dit lid meteen ook verantwoordelijk voor de implementatie van de regelgeving. Meer nog, in bepaalde gevallen kunnen de bevoegde leden van de hiërarchische lijn,samen met het schoolbestuur, burgerlijk en zelfs strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.

Opleiding hiërarchische lijn

sla link op in klembord

Kopieer

Om hun betrokkenheid en deskundigheid te verhogen organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een specifiek professionaliseringsproject voor de leden van de hiërarchische lijn.

Op dit aanbod zijn ondertussen verschillende scholengemeenschappen en scholengroepen van het katholiek onderwijs ingegaan. Deze module is teamgericht. Je kunt dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Inschrijven kan via nascholing.be.

Meer informatie over de hiërarchische lijn en de welzijnswet vind je op de website van FOD WASO.

Contact

Inge Van Durme
stafmedewerker
   02 507 07 14
   0474 83 59 29
   Franky Wauters
   stafmedewerker
     02 507 07 99
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio