Wat?

Je organisatie structureren of vorm geven, betekent dat je bepaalt hoe en waar je je medewerkers, middelen en activiteiten inzet om je organisatiedoelstellingen te realiseren. Dit houdt ook in dat er transparantie is over hoe de kennisdeling georganiseerd is, wie wat beslist en hoe alle actoren dit te weten komen of kunnen adviseren.

Henry Mintzberg, autoriteit op het gebied van organisatiestructuren, definieert een organisatiestructuur als volgt: ’De organisatiestructuur is de manier waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht.’

Dus niet alleen de opsplitsing en verdeling van het werk is een essentieel onderdeel van de organisatiestructuur, maar ook (en vooral) de wijze waarop je als bestuur vervolgens de verschillende taken en activiteiten op elkaar afstemt en hoe knopen worden doorgehakt.

Verdeling van het werk

sla link op in klembord

Kopieer

De verdeling van het werk in taken vinden we vaak terug in de vorm van een organigram van de organisatie: wat gebeurt waar en door wie? Je vindt er een overzicht van de verschillende delen en teams van de organisatie met de bijhorende taken. De meeste organigrammen zijn top-down, maar ook de modernere voorstellingen zoals een netwerkstructuur houdt niet alles in zich.

Afstemmen van de deeltaken

sla link op in klembord

Kopieer

De wijze waarop je de verschillende taken en activiteiten vervolgens op elkaar afstemt, vind je niet onmiddellijk terug in een organigram. Nochtans is die afstemming even belangrijk of zelfs belangrijker dan de verdeling in deeltaken om je organisatiedoelen te realiseren. Hoe organiseer je je overleg? Hoe faciliteer je de samenwerking? Wie beslist wat? Hoe en wie voert beslissingen uit? Hoe laat je kennis delen binnen de organisatie? Dit zijn allemaal aandachtspunten om tot een degelijk functionerende organisatie te komen.

Besef dat het hebben van een vastgelegde structuur geen doel op zich is. Je organisatiestructuur is een middel om de realisatie van de doelen en strategie van je organisatie zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te faciliteren.

Kernwaarden en personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Prof. Mathieu Weggeman heeft via onderzoek aangetoond dat bij de meest succesvolle organisaties de kernwaarden van het personeel zo veel mogelijk overeenkomen met de kernwaarden van de organisatie.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio