Als bestuur draag je de eindverantwoordelijkheid voor de werking van jouw onderwijsinstellingen. Een transparante organisatiestructuur met duidelijk afgesproken verantwoordelijkheden en communicatielijnen is onmisbaar om die werking efficiënt te laten verlopen. Een organisatiestructuur moet de realisatie van de doelen en de strategie van de organisatie ondersteunen, dus vertrekken en getoetst worden aan de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. Structuur volgt strategie en niet omgekeerd. Een organisatiestructuur creëert gedrag van de medewerkers.

Wat?

Waarom?

Hoe?

Basisonderdelen van elke organisatie

Ontwerpstappen

Ondersteuning

×
Kijkt als...
Niveau
Regio