Basisonderdelen van elke organisatie

Henry Mintzberg ziet een organisatie als een groep van mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Om dat doel te realiseren moeten die mensen een aantal taken uitvoeren. Het opdelen van die taken in verschillende types van taken, vormt de eerste opdracht in de uitbouw van je organisatiestructuur.

Om de verschillende taken en mensen in een organisatie te ordenen, onderscheidt Mintzberg vijf organisatiedelen waaruit volgens hem elke organisatie is opgebouwd:

 • de operationele kern
 • de strategische top
 • het middenkader
 • de technostructuur
 • de ondersteunende staf

Later voegde Mintzberg daar nog een zesde organisatiedeel, cultuur van de organisatie, aan toe.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio