Wat

Wat is een missie?

sla link op in klembord

Kopieer

Een missie geeft kernachtig weer waar de organisatie voor staat en wat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Een missie is in principe een tijdloos permanent gegeven.

Een voorbeeld

sla link op in klembord

Kopieer

Missie van Unicef: ‘Aandacht en financiële steun stimuleren bij het grote publiek, bedrijven en overheden van België voor kinderen, hun rechten en de programma’s van Unicef.’

Wat is een visie?

sla link op in klembord

Kopieer

Een visie stelt een toekomstbeeld vast met daarin de gedroomde positie van de organisatie, zowel intern als extern. Een werkzame visie geeft duidelijkheid over de context, de gedragingen, de capaciteiten, de overtuigingen en de identiteit van de organisatie. Een visietekst geeft betekenis, richting, binding en energie aan de organisatie. Een goede visie is de maatstaf voor elk beleidsplan.

Een voorbeeld

sla link op in klembord

Kopieer

Visie van Unicef: ‘Een wereld die alle kinderen een waardig bestaan biedt en waarin de rechten van het kind gerespecteerd worden.’

Wat zijn kernwaarden?

sla link op in klembord

Kopieer

Kernwaarden fungeren als een ethisch kompas voor de organisatie. Zij vormen de kern van de cultuur van een organisatie. Zij geven de manier weer waarop de organisatie de dingen doet die ze doet en naar de dingen kijkt zoals ze kijkt. Het zijn de basiswaarden op grond waarvan de organisatie haar besluiten neemt. Als organisatie ga je best voor een beperkt aantal kernwaarden dat je als essentieel beschouwt.

De kernwaarden verschaffen houvast aan de medewerkers van de organisatie: de kernwaarden bepalen hun houding en gedrag Hoe meer de kernwaarden van een persoon samenvallen met de kernwaarden van de organisatie, hoe beter de werknemer en de organisatie matchen. Hoe beter ook de werknemer zich zal voelen en hoe productiever de werknemer en de organisatie samen zullen zijn. Dit toont aan dat het van fundamenteel belang is dat de organisatie haar kernwaarden duidelijk definieert.

Enkele voorbeelden van kernwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Vertrouwen, integriteit, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, duurzaamheid en solidariteit.

Vertaling van de kernwaarden in principes

sla link op in klembord

Kopieer

Je vertaalt kernwaarden het best in concreet gewenst gedrag of specifieke principes. Wanneer bestempelen we een bepaald gedrag als ‘betrokken’? Wanneer zijn we wel of niet ‘solidair’ of ‘respectvol’ bezig? Een vertaling maakt de kernwaarden tastbaarder en meer herkenbaar. Zo niet loop je het risico dat het bij holle begrippen blijft.

Een voorbeeld

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe link je de waarde ‘respect’ aan de situatie met een personeelslid dat niet voldoet? De waarde ‘respect’ vertaalt zich dan door in dialoog te gaan met het personeelslid en te melden dat hij/zij een aantal werkpunten heeft. Je geeft de persoon in kwestie dan de ruimte en de tijd om aan zijn werkpunten te werken. Als werkgever investeer je in die persoon en heb je het nodige geduld. Lukt het ondanks al die inspanningen toch niet, dan moet je met de persoon in kwestie correct communiceren.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio