Katholiek Onderwijs Vlaanderen richt diverse initiatieven in om je leiderschap te versterken. We bundelen deze in een professionaliseringscontinuüm:
  • Oriënteren op leidinggeven voor wie geïnteresseerd is in het opnemen van leiderschap - als directeur maar bijvoorbeeld ook als vakverantwoordelijke in het secundair onderwijs of zorgcoördinator in het basisonderwijs.
  • Trajecten voor beginnende leidinggevenden - deze zijn niveaugebonden.
  • Initiatieven voor ervaren leidinggevenden zoals colloquia, congressen en permanente vorming schoolbeleid.

Oriënteren op leiderschap

Traject voor geïnteresseerden in de job van directeur

ProfS

Opleiding voor beginnende schoolleiders katholiek basisonderwijs

Coachingstraject leidinggevenden

Intensief coachingstraject voor ervaren leidinggevenden

Professionalisering volwassenenonderwijs

Diverse nascholingsinitiatieven voor directies volwassenenonderwijs

Professionalisering besturen

Professionaliseringsmogelijkheden voor kandidaat, startende en ervaren bestuurders

Professionalisering

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio