Leiderschapsontwikkeling

Katholiek Onderwijs Vlaanderen richt diverse initiatieven in om je leiderschap te versterken. We bundelen deze in een professionaliseringscontinuüm:
  • Oriënteren op leidinggeven voor wie geïnteresseerd is in het opnemen van leiderschap - als directeur maar bijvoorbeeld ook als vakverantwoordelijke in het secundair onderwijs of zorgcoördinator in het basisonderwijs.
  • Trajecten voor beginnende leidinggevenden - deze zijn niveaugebonden.
  • Initiatieven voor ervaren leidinggevenden zoals colloquia, congressen en permanente vorming schoolbeleid.

ProfS

Opleiding voor beginnende schoolleiders katholiek basisonderwijs

Postgraduaat Schoolbeleid

Opleiding voor beginnende directies katholiek secundair onderwijs, georganiseerd door CVA – UAntwerpen

Permanente vorming Schoolbeleid

Aanbod voor directies die het postgraduaat schoolbeleid volgden, georganiseerd door CVA – UAntwerpen

Jaaropleiding coördinatoren DBSO

Opleiding voor coördinatoren deeltijds beroepssecundair onderwijs, georganiseerd door CVA – UAntwerpen

Samen leren leiden

Professionaliseringstraject voor schoolleiders op het vlak van onderwijskundig leiderschap, van collectieve leerprocessen en het faciliteren van professionele leergemeenschappen in de school.

Professionalisering volwassenenonderwijs

Diverse nascholingsinitiatieven voor directies volwassenenonderwijs

Professionalisering besturen

Professionaliseringsmogelijkheden voor kandidaat, startende en ervaren bestuurders

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio