Jaarthema

Jaarthema 2023-2024: Wondere ruimte

sla link op in klembord

Kopieer

Een katholieke dialoogschool geeft ruimte aan het kind en de jongere om hun eigen vorming richting te geven.
De pedagogie van de hoop die een katholieke dialoogschool beoefent, helpt kinderen en jongeren om hun richting te vinden aan de hand van deze wegwijzers: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de eigen inspiratie van de school.
De nieuwe eindtermen of minimumdoelstellingen van de overheid zullen ruimte moeten voorzien voor het eigen opvoedingsproject van je school, voor je eigen creativiteit en verbeelding als professional in het onderwijs én voor het kind en de jongere om hun eigen vorming richting te geven.
Leeftocht nodigt je dit schooljaar uit om die veelzijdige ruimte te verkennen vanuit talrijke invalshoeken.
Het wordt een wondere ruimte, wanneer je erin om je heen begint te kijken met de ogen van de heilige Geest en je Hem erin werkzaam ziet.

Van maand tot maand levert Leeftocht je proviand voor onderweg.

Trailer

sla link op in klembord

Kopieer

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Met dit filmpje kun je het jaarthema introduceren.

In beeld

sla link op in klembord

Kopieer

De jaaraffiche verschijnt in twee versies met een alternatieve slogan. Wondere ruimte is de algemene baseline. De tweede versie is uitgebreid met de toegevoegde slogan Vlieg je mee?
Je kunt ze hier downloaden of bijbestellen bij de identiteitsbegeleiding, zolang de voorraad strekt.

Van maand tot maand

sla link op in klembord

Kopieer

Bijbelse inspiratie

sla link op in klembord

Kopieer

Het Pinksterverhaal (Handelingen 2, 1-13) begeleidt je doorheen het schooljaar om met Leeftocht de wondere ruimte van het onderwijs te exploreren.

Flyer

sla link op in klembord

Kopieer

De folder is een handig instrument om snel vertrouwd te geraken met Leeftocht en de huidige jaargang. Hij geeft ook kansen om er anderen voor warm te maken

Nummers

sla link op in klembord

Kopieer

In de rubriek Nummers verschijnt iedere schoolmaand de digitale versie van het nieuwe Leeftochtnummer en vandaaruit kun je verder surfen naar nog meer inspiratie aan de hand van weblinks in het nummer.

Uitwerking jaarthema

sla link op in klembord

Kopieer

De rubriek Uitwerking jaarthema bevat werkmateriaal om met het jaarthema en de maandthema’s aan de slag te gaan in het basisonderwijs en het secundair onderwijs: tekst- en beeldmateriaal, verhalen, muziek, impulsen om te vieren … Regelmatig verschijnen er nieuwe bijdragen.

Leeftocht voor kinderen

sla link op in klembord

Kopieer

De tijdschriften Naomi, Simon en Samuel van Uitgeverij Plantyn werken het jaarthema en de maandthema’s verder uit tot op de klasvloer in het kleuteronderwijs en de lagere school. Bij het lerarenabonnement op Naomi Magazine, Simon Magazine en Samuel Magazine zit daarvoor gebruiksklaar materiaal. In de rubriek Leeftocht voor kinderen lees je er meer over.

Uit het werkveld

sla link op in klembord

Kopieer

Wat doet Leeftocht met je en wat doe je met Leeftocht? Hoe werk je het jaarthema uit in jouw school? De rubriek Uit het werkveld verzamelt inspirerende voorbeelden uit het werkveld.

Abonneren

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt elke Leeftochteditie online lezen op deze website. Ontvang je ook graag de gedrukte versie? Raadpleeg dan de modaliteiten in de rubriek Abonneer je.

Jaarthema 2022-2023: Vertrouwen uitstralen

sla link op in klembord

Kopieer

Groeien als katholieke dialoogschool betekent de weg van een pedagogie van de hoop bewandelen. Een andere naam daarvoor is een pedagogie van vertrouwen.

Opvoeden is cultiveren van vertrouwen.

Wegwijzers op die weg zijn: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de eigen inspiratie van je school. Het zijn tegelijk de toetsstenen van kwaliteitsvol onderwijs.

Jezus en Maria mogen je inspiratiebron zijn; zij leefden ze voor. Vreugde en verbondenheid stralen ze uit.

In deze jaargang volgen we de lichtpuntjes naar voluit leven en stralen we vertrouwen uit.

Van maand tot maand levert Leeftocht je proviand voor onderweg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Met dit filmpje kun je het jaarthema introduceren.

In beeld

sla link op in klembord

Kopieer

De jaaraffiche verschijnt in twee versies met een alternatieve slogan.

Je kunt ze hier downloaden of bijbestellen bij de identiteitsbegeleiding, zolang de voorraad strekt.

Vertrouwen uitstralen is de algemene baseline.

In de uitwerking voor het basisonderwijs ligt de focus op lichtpuntjes.

Van maand tot maand

sla link op in klembord

Kopieer

Maria als inspiratiebron

sla link op in klembord

Kopieer

In Maria, de moeder van Jezus, ontmoeten we niet alleen een sterke vrouw, maar ook een toppunt van vertrouwen, gecombineerd met pedagogisch meesterschap. Als een rasechte pedagoog vestigt ze niet de aandacht op zichzelf, maar verwijst ze telkens door naar waar het op aan komt. Naar haar zoon, Jezus, natuurlijk.

Dit schooljaar volgen we Maria op haar levenspad, als ons voorbeeld van vertrouwen uitstralen, als vindplaats voor lichtpuntjes van vertrouwen. In de loop van het schooljaar treden verschillende Mariaverhalen voor het voetlicht.

Het verhaal van de jonge Jezus die achterbleef in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten (Lc. 2, 41-52), begeleidt ons het hele jaar.

Flyer

sla link op in klembord

Kopieer

De folder is een handig instrument om snel vertrouwd te geraken met Leeftocht en de huidige jaargang. Hij geeft ook kansen om er anderen voor warm te maken

Nummers

sla link op in klembord

Kopieer

In de rubriek Nummers verschijnt iedere schoolmaand de digitale versie van het nieuwe Leeftochtnummer en vandaaruit kun je verder surfen naar nog meer inspiratie aan de hand van weblinks in het nummer.

Uitwerking jaarthema

sla link op in klembord

Kopieer

De rubriek Uitwerking jaarthema bevat werkmateriaal om met het jaarthema en de maandthema’s aan de slag te gaan in het basisonderwijs en het secundair onderwijs: tekst- en beeldmateriaal, verhalen, muziek, impulsen om te vieren … Regelmatig verschijnen er nieuwe bijdragen.

Leeftocht voor kinderen

sla link op in klembord

Kopieer

De tijdschriften Naomi, Simon en Samuel van Uitgeverij Averbode werken het jaarthema en de maandthema’s verder uit tot op de klasvloer in het kleuteronderwijs en de lagere school. Bij het lerarenabonnement op Naomi Magazine, Simon Magazine en Samuel Magazine zit daarvoor gebruiksklaar materiaal. In de rubriek Leeftocht voor kinderen lees je er meer over.

Uit het werkveld

sla link op in klembord

Kopieer

Wat doet Leeftocht met je en wat doe je met Leeftocht? Hoe werk je het jaarthema uit in jouw school? De rubriek Uit het werkveld verzamelt inspirerende voorbeelden uit het werkveld.

Abonneren

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt elke Leeftochteditie online lezen op deze website. Ontvang je ook graag de gedrukte versie? Raadpleeg dan de modaliteiten in de rubriek Abonneer je.

Vorige jaarthema's

sla link op in klembord

Kopieer

Schooljaar 2021-2022: De kracht van verbinding

sla link op in klembord

Kopieer

Schooljaar 2020-2021: Verrassend vreugdevol

sla link op in klembord

Kopieer

Schooljaar 2019-2020: Handen vol hoop

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Christa Damen
stafmedewerker
   0474 89 41 64
   Danielle Droog
   coördinator
     02 507 07 09
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio