Wat is Leeftocht?

Leeftocht geeft je voeding voor je eigen vorming als onderwijsmens en als mens tout court, zodat je gesterkt bent om je leerlingen bij te staan op hun vormingsweg.

Leeftocht stelt zich voor

sla link op in klembord

Kopieer

Leeftocht richt zich tot onderwijsmensen, die vandaag leven in een groot netwerk van relaties in een pluriforme samenleving.

Leeftocht spreekt hen aan op de spirit van hun bewogen bezig zijn, in hun persoonlijk leven en in hun professionele engagementen.

Leeftocht laat zich inspireren door Bijbelse verhalen, in het bijzonder door Jezus van Nazaret en mensen die in zijn voetspoor gaan.

Leeftocht denkt na over de eigen christelijke identiteit en gaat ook de verbindende dialoog met andere levensovertuigingen aan.

Leeftocht zoekt op een kritisch-creatieve en beeldrijke manier naar:

 • een open en eigentijdse benadering
 • een verkennende en dynamische taal
 • herkenbare voorbeelden, meeslepende ervaringen, sprekende (Bijbel)verhalen
 • sporen van God en het onzegbare Mysterie

Leeftocht wil onderwijsmensen wakker schudden en confronteren met zichzelf, anderen, de samenleving, God.

Leeftocht nodigt hen in alle vrijheid uit tot bezinning, verdieping, reflectie, uitwisseling én gesprek.

In een wereld van verscheidenheid geeft Leeftocht op die manieren impulsen aan de katholieke dialoogschool.

De folder is een handig instrument om snel vertrouwd te geraken met Leeftocht en de huidige jaargang. Hij geeft ook kansen om er anderen voor warm te maken.

Wat bevat een Leeftochtjaargang?

sla link op in klembord

Kopieer

Een leeftochtjaargang bevat:

 • een jaarthema dat elke school kan inspireren
 • een begeleidende jaaraffiche voor de hele school
 • een startnummer dat het jaarthema toelicht
 • 10 nummers per schooljaar op papier, een voor elke schoolmaand, waarin het jaarthema wordt uitgediept in evenveel deelthema's
 • een digitale versie van elk nummer op deze website met daarin linken naar nog meer inspiratie
 • impulsen op de website voor de uitwerking van het jaarthema in basis– en secundair onderwijs,
 • een speciaal aanbod voor advent en vasten

Wat bevat elk Leeftochtnummer?

sla link op in klembord

Kopieer

Elk Leeftochtnummer bevat:

 • een kunstwerk van Koen Lemmens op de cover
 • een beschouwing rond het deelthema van de maand, die de (onderwijs)mens aanspreekt op de spirit van zijn bewogen bezig zijn, in zijn persoonlijk leven en in zijn professionele engagementen
 • een inspirerend denkspoor uit de Bijbel en de katholieke geloofstraditie
 • een afscheurbare bladwijzer met een bezinning of een gebed
 • een foto die tot de verbeelding spreekt
 • een cursiefje van Ruth
 • een cartoon van Luc
 • een extra aanbod via hyperlinks in het digitale nummer naar nog meer inspiratie

Leeftocht voor leerlingen

sla link op in klembord

Kopieer

Leeftocht is er in de eerste plaats voor jou als maandelijkse 'verademing voor onderwijsmensen', als stilvalmoment en uitnodiging tot reflectie bij je dagelijkse bezig zijn op school, als impuls voor je engagement in het onderwijs.

In je engagement en je dagelijks bezig zijn en ook in de reflectie daarover komen allicht de leerlingen voortdurend in het vizier. Misschien wil je graag de inhoud van Leeftocht als jouw proviand voor onderweg ook met hen delen?

De rubriek Leeftocht voor kinderen  biedt je daarvoor kansen.

De Licap-schoolagenda voor het secundair onderwijs (A4-weekplanner) bevat iedere week een oneliner die inspeelt op het thema dat in Leeftocht aan bod komt.

Uitwerking jaarthema

sla link op in klembord

Kopieer

De rubriek Uitwerking jaarthema bevat werkmateriaal om met het jaarthema en de maandthema’s aan de slag te gaan in het basisonderwijs en het secundair onderwijs: tekst- en beeldmateriaal, verhalen, muziek, impulsen om te vieren … Regelmatig verschijnen er nieuwe bijdragen.

Uit het werkveld

sla link op in klembord

Kopieer

Wat doet Leeftocht met je en wat doe jij met Leeftocht? Hoe werk je het jaarthema uit in jouw school? Tot welke initiatieven en creaties leidt het? Kruip zelf in je pen en laat het ons weten! Stuur een verslagje, een foto met wat uitleg of maak een filmpje en het krijgt weerklank in de rubriek Uit het werkveld. Zo inspireren we elkaar in het samen werken aan katholieke dialoogscholen in Vlaanderen.

Dit is Leeftocht

sla link op in klembord

Kopieer

Naast het verse proviand voor onderweg in de maandelijks nieuwe Leeftochteditie bereidt de redactie af en toe een feestmenu.

 • Elk Leeftochtnummer opent met een inleidende beschouwing, die de inhoudelijke rode draad van het nummer blootlegt. Ze kan als bezinnende reflectie ook zelfstandig inspireren voor wie zijn of haar taak in het onderwijs meer diepgang wil geven. In dit is leeftocht wel beschouwd zijn alle beschouwingen in de periode 2010-2022 verzameld.
 • In dit is leeftocht in woord en beeld zijn bij elk maandthema tussen 2013 en 2019 de cover van Koen Lemmens en het cursiefje van Iesja bij elkaar geplaatst, als een uitnodiging tot meditatie in woord en beeld bij wat een onderwijsmens ter harte gaat.
 • In dit is leeftocht, kunstig en cursief gebeurde hetzelfde voor de maandthema’s tussen september 2006 en juni 2013.
 • Toen Leeftocht 25 kaarsjes uitblies in 2010 verscheen een speciaal feestnummer van het tijdschrift Forum, helemaal gewijd aan Leeftocht. Het is een blijvende inspiratiebron.

Redactie

sla link op in klembord

Kopieer

De redactie bestaat uit: Sofie Broeckx, Christa Damen, An De Clerck, Daniel De Coen, Rik Depré, Andreas Janssens, Francis Loyens, Edith Maes, Bellinda Staelens, Sabrina Stragier, Tine Struyve, Tom Uytterhoeven, Vera Vastesaeger, Bart Willemen, Ruth Uytterhoeven (cursiefjes), Luc De Coen (cartoons), Danielle Droog (vormgeving en logistiek) en Koen Lemmens (kunstwerken).

Contact

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Christa Damen
stafmedewerker
   0474 89 41 64
   Danielle Droog
   coördinator
     02 507 07 09
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio