Publicatie: Katholieke dialoogschool, wissel op de toekomst

In dit tweede boek in de publicatiereeks 'Katholieke dialoogschool' krijgt de lezer dieper inzicht, op basis van wetenschappelijk-theologisch onderzoek, in wat bedoeld wordt met katholieke dialoogschool.

De theologische achtergrond van katholieke dialoogschool wordt belicht. De auteurs leggen uit hoe het team van een katholieke school de manier kan laten onderzoeken hoe alle betrokkenen naar de identiteit van de school kijken. Wie het boek doorleest, krijgt ook zicht op de manier waarop onderzoek de praktijk van een katholieke school kan verrijken.

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Halewijn en wordt dankzij de genereuze toestemming van de uitgever hieronder als pdf ter beschikking gesteld. Het kan nog steeds in boekvorm bij Halewijn worden besteld.

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

 1. Voorwoord - p. 9
 2. Inleiding: Hoe katholiek is het katholiek onderwijs in Vlaanderen - p. 11
 3. Hoofdstuk 1: Het onderzoek - p. 19
 4. Hoofdstuk 2: De Melbourne schaal - p. 31
 5. Hoofdstuk 3: De post-kritische geloofsschaal - p. 57
 6. Hoofdstuk 4: De Victoria schaal - p. 75
 7. Hoofdstuk 5: De drie attitudeschalen samengenomen - p. 104
 8. Hoofdstuk 6: Kiezen voor de katholieke dialoogschool - p. 135
 9. Hoofdstuk 7: Visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen - p. 147
 10. Hoofdstuk 8: Katholieke dialoogschool in de praktijk - p. 166
 11. Bibliografie - p. 179
 12. Over de auteurs - p. 183

Voorwoord

sla link op in klembord

Kopieer

Het is uitermate zinvol dat alle beleidsverantwoordelijken en betrokkenen van het katholiek onderwijs zich voortdurend bezinnen over fundamentele vragen van het eigen project:

 • “Hoe katholiek is het katholiek onderwijs in Vlaanderen?”
 • “Hoe zien wij de toekomst van het katholiek onderwijs in Vlaanderen?”
 • “Wat is de meerwaarde van het katholiek gedachtegoed voor ons onderwijs?”
 • “Hoe kunnen wij de boodschap van Jezus Christus met basisparadigma’s als ‘scheppende en verlossende God’, ‘menswording’ en ‘opstanding’, op een vruchtbare en zinvolle manier aanbieden aan directies, leerkrachten en leerlingen?”
 • “Welke rol heeft het katholiek onderwijs in een seculariserende en pluraliserende wereld?”

Voorliggende studie is een vervolg op een eerste publicatie ‘Katholie- ke dialoogschool: eigentijds tegendraads’, verschenen in juni 2016 naar aanleiding van het Congres van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarin kon men reeds kennis maken met de spiritualiteit en de filo- sofie van de dialoogschool. In het voorwoord kondigde directeur-generaal Lieven Boeve daar meer initiatieven aan “gericht op vorming, begeleiding en ondersteuning”. ‘Katholieke dialoogschool: wissel op de toekomst’ is zo een initiatief.

Met onze publicatie bieden wij reflectiemateriaal aan dat gebaseerd is op theologisch en empirisch onderzoek aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Het onderzoek naar de katholieke identiteit van het katholiek onderwijs in Vlaanderen heeft ons de overtuiging bijgebracht dat de katholieke dialoogschool een wissel op de toekomst is voor dat katholiek onderwijs. Voor de leden- en netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het dialoogmodel een opportuniteit met het oog op de inhoudelijke en strategische positionering in de onderwijswereld en de bredere maatschappelijke context.

We willen de lezer met de onderzoeksresultaten een inzicht geven in de achtergrond en de kansen van de katholieke dialoogschool. Het is onze hoop dat deze studie groeikracht mag geven aan het zaad van de katholieke dialoogschool.

Prof. Dr. Didier Pollefeyt

Download als pdf

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Je hebt zin om zelf aan de slag te gaan en mee te bouwen aan de katholieke dialoogschool van je dromen? Hier vind je (binnenkort) inspiratiemateriaal! Je kunt in de database verschillende filters gebruiken om te vinden wat je nodig hebt. Je kunt deze filters ook combineren. Je kunt ook zelf nieuwe materialen aanbrengen via het contactadres op deze pagina. We delen die dan via deze database.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio