Publicatie: Eigentijds, tegendraads

In dit boekje, uitgegeven door Halewijn, wordt in enkele korte bijdragen van verschillende auteurs toegelicht hoe katholieke dialoogschool ons kan helpen na te denken over hoe we nu katholieke school kunnen zijn.

Zoals op de site van Halewijn te lezen staat: "Dit boek biedt - voorbij de slogans en de clichés - een helder inzicht in het project van de katholieke dialoogschool "dat een groeikans biedt om vernieuwd te ontdekken hoe de school haar opvoedingsproject concreet vorm kan geven, in dialoog met de eigen schooltraditie, en in gesprek met alle betrokkenen op school." Een must voor al wie begaan is met opvoeding en onderwijs en wil ontdekken waarin de unieke meerwaarde van de katholieke eigenheid van de school nu eigenlijk bestaat."
Je kan het nu dankzij de genereuze toestemming van de uitgever downloaden als pdf. Bestellen kan ook nog steeds bij Halewijn zelf.

Je kunt het nu dankzij de genereuze toestemming van de uitgever downloaden als pdf. Bestellen kan ook nog steeds bij Halewijn zelf.

Inhoudsopgave

sla link op in klembord

Kopieer

 1. Voorwoord: Samen bouwen aan het katholiek onderwijs van morgen - p.6
 2. Inleiding: Spreken met drie woorden - p. 9
 3. Hoofdstuk 1: Katholieke dialoogschool - p. 13
 4. Hoofdstuk 2: Vorming in de katholieke dialoogschool - p. 21
 5. Hoofdstuk 3: Inspiratie - ondersteuning - begeleiding - p. 51
 6. Uitleiding: in dialoog een boek schrijven - p. 71

Voorwoord

sla link op in klembord

Kopieer

De samenleving zit op de klasbanken, in het personeelslokaal en op de vergadering van het schoolbestuur. De school is op die manier een beeld van de maatschappij waarin ze is ingebed: een wereld vol diversiteit. De school draagt de troeven en uitdagingen ervan in zich. Hoe kwetsbaar scholen soms ook zijn, hun kracht zit in het streven om binnen de school – ja: als school – de samenleving van vandaag en morgen mee kleur te geven. En om die kleuren tot hun recht te laten komen. Maar het is meer dan een verhaal van kleuren ...

Als katholieke scholen werken we vanuit de traditie waarin we geworteld staan. Dat wil uiteraard niet zeggen dat iedereen op school een zelfbewuste katholiek is of dat moet worden! Vandaag klinkt de vraag luid hoe een katholieke dialoogschool te zijn in een context van grote diversiteit. En waarin zit de unieke meerwaarde van de katholieke eigenheid van de school? Vandaar ook het verzoek dat klinkt: zeg nu eens kort en bondig waarin die eigenheid precies gelegen is. Daarover gaat dit boek, zowel op het vlak van visie als van de concrete praktijk. De kernopdracht van onderwijs staat daarbij centraal: vorming. Kortom, dit boek wil aangeven hoe het project van de katholieke dialoogschool fundamenteel – vanuit de fundamenten van het katholiek onderwijs – bijdraagt tot een gedegen vorming. Daarmee is gezegd dat zowel de dialoog als de stem van de katholieke traditie daarin ten dienste staat van de school en dus van al haar actoren, in de eerste plaats de leerlingen. Zij moeten er beter van worden!

Download als pdf

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Je hebt zin om zelf aan de slag te gaan en mee te bouwen aan de katholieke dialoogschool van je dromen? Hier vind je (binnenkort) inspiratiemateriaal! Je kunt in de database verschillende filters gebruiken om te vinden wat je nodig hebt. Je kunt deze filters ook combineren. Je kunt ook zelf nieuwe materialen aanbrengen via het contactadres op deze pagina. We delen die dan via deze database.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio