Achtergrond

In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over het oplossen van problemen. 
In dit document willen we meer duiding geven bij deze doelstelling.

567KB

Dit inspiratiedocument kan gebruikt worden om te komen tot een gelijkgerichte visie binnen de vakgroep over de onderwijsleerpraktijk.

175KB

In de verschillende leerplannen wiskunde B, B+C’, VB, VB+C’ en C voor de 2de graad D-finaliteit zijn twee leerplandoelen opgenomen over grafen. We geven meer inhoudelijke duiding bij de twee leerplandoelen en de daarbij horende wenken. Er zijn ook enkele mogelijk inspirerende voorbeelden toegevoegd.

905KB

In de nieuwe leerplannen wiskunde van de tweede graad D-finaliteit is een leerplandoel opgenomen over computationeel denken. We geven eerst uitleg bij enkele concepten uit de afbakening van dat doel. Nadien volgt een lijst van veelgebruikte commando's in de programmeertaal Python samen met enkele voorbeelden van algoritmes in Python.

424KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio