Achtergrond

Kan vertaalsoftware de leraar talen vervangen?

2MB

Bij het lezen van een tekst stellen de leerlingen vragen op die ze per twee aan elkaar stellen. Op die manier kunnen zij de hoofdgedachte in de tekst bepalen en de tekststructuur leren ontdekken.

15KB

Bij het lezen van een tekst stellen de leerlingen vragen op die ze per twee aan elkaar stellen. Op die manier kunnen zij de hoofdgedachte in de tekst bepalen en de tekststructuur leren ontdekken.

15KB

De leerlingen bekijken een zelfgekozen videofragment in verband met het thema van de les. De vragen gaan over het communicatiekader, luisterstrategieën en de waarde van luisteroefeningen bij taalverwerving.

14KB

De leerlingen bekijken een zelfgekozen videofragment in verband met het thema van de les. De vragen gaan over het communicatiekader, luisterstrategieën en de waarde van luisteroefeningen bij taalverwerving.

14KB

Leerlingen bekijken het journaal in de doeltaal. Vervolgens analyseren en bespreken ze de berichten per twee. Ze plaatsen de berichten in volgorde van belangrijkheid en beoordelen een aantal berichten.

17KB

Leerlingen bekijken het journaal in de doeltaal. Vervolgens analyseren en bespreken ze de berichten per twee. Ze plaatsen de berichten in volgorde van belangrijkheid en beoordelen een aantal berichten.

17KB

Bronnenmateriaal bij elk leerplandoel DA-finaliteit tweede graad

116KB

Door deze vragen te beantwoorden kunnen de leerlingen een zelfgekozen advertentie onder de loep nemen. De eerste vragen zijn informatief en gaan over het medium, de tekstsoort en het communicatiekader. Vervolgens worden vragen gesteld naar het taalgebruik (register) van de advertentie. Daarna komen enkele verdiepingsvragen die ingaan op de onderliggende verleiders.  

13KB

Door deze vragen te beantwoorden kunnen de leerlingen een zelfgekozen advertentie onder de loep nemen. De eerste vragen zijn informatief en gaan over het medium, de tekstsoort en het communicatiekader. Vervolgens worden vragen gesteld naar het taalgebruik (register) van de advertentie. Daarna komen enkele verdiepingsvragen die ingaan op de onderliggende verleiders.  

13KB

Leerlingen hebben al te vaak geen mening over de teksten die ze lezen of beluisteren. Dit evaluatievoorbeeld maakt hen ervan bewust dat het belangrijk is om een mening te ontwikkelen en met argumenten te onderbouwen.

15KB

Vragenlijst over eigen leven, keuzes, wensen, prioriteiten, vriendschap, ambities en relaties. Een aantal vragen kunnen gebruikt worden om een thema in te leiden. Andere kunnen gekoppeld worden aan een grammaticaal item (if, modals). Stukken van de lijst kunnen dienen bij kennismaking, andere om tot een diepgaand gesprek te komen. In dat geval zal de leerling zijn/haar keuze verantwoorden.
Adapted from Philipp Keel

95KB

Vragenlijst over eigen leven, keuzes, wensen, prioriteiten, vriendschap, ambities en relaties. Een aantal vragen kunnen gebruikt worden om een thema in te leiden. Andere kunnen gekoppeld worden aan een grammaticaal item (if, modals). Stukken van de lijst kunnen dienen bij kennismaking, andere om tot een diepgaand gesprek te komen. In dat geval zal de leerling zijn/haar keuze verantwoorden.
Adapted from Philipp Keel

95KB

De nieuwe leerplannen voorzien leerplandoelen rond literatuur. We ontwikkelden enkele oefeningen bij het werken met literaire teksten.

208KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio