Fiscale fiche 281.30

Gebruik de fiscale fiches 281.30 voor vergoedingen aan bezoldigde bestuurders die zitpenningen krijgen, voordelen alle aard of onkostenvergoedingen. Gebruik ze ook voor onkostenvergoedingen aan onbezoldigde bestuurders wanneer deze onkosten niet kunnen gekwalificeerd worden als vrijwilligersvergoedingen.

Uiterste indiendatum: zie Fiscale kalender.

In welke gevallen?

sla link op in klembord

Kopieer

Als de bestuurder presentiegelden (ook zitpenningen genoemd), voordelen alle aard of terugbetaling van kosten krijgt die niet als vrijwilligersvergoedingen kunnen worden beschouwd, moet je een fiche 281.30 uitreiken.

Bekijk de voorwaarden van de vrijwilligersvergoeding. Als de vergoeding alleen uit een vrijwilligersvergoeding bestaat, dan moet en mag je geen fiche 281.30 uitreiken. Kan de vergoeding niet of niet uitsluitend als een vrijwilligersvergoeding worden beschouwd, dan moet je een fiche 281.30 uitreiken voor het volledige bedrag van de vergoedingen.

Opgepast: een vaste vergoeding per vergadering waarbij alle bestuurders van een bepaalde categorie hetzelfde bedrag krijgen, is een zitpenning. Zitpenningen zijn geen vrijwilligersvergoedingen.

Hoe opstellen?

sla link op in klembord

Kopieer

Elk jaar publiceert de FOD Financiën een model van de fiche 281.30 en een toelichting bij het invullen ervan.

Je vermeldt de presentiegelden in vak 6 a). In dat vak vermeld je het totaalbedrag van de vergoedingen, dus ook de terugbetalingen van verplaatsings- en/of andere kosten.

In vak 9 vermeld je de aard en het totaalbedrag van de terugbetalingen van verplaatsings- en/of andere kosten die begrepen zijn in het bedrag van vak 6 a).

De bestuurder die zijn kosten bewijst, moet de beide bedragen in zijn aangifte personenbelasting opnemen. Hij wordt belast op het verschil tussen de vergoedingen en de terugbetaalde kosten (vak 6 a) – vak 9). Wanneer de vergoedingen integraal uit terugbetaalde kosten bestaan, dan is het bedrag in vak 9 gelijk aan het bedrag in vak 6 a) en dan wordt de bestuurder niet belast op de vergoedingen.

Bestuurders die hun kosten niet bewijzen, moeten contact opnemen met de belastingdienst om te bekijken hoe ze kunnen vermijden dat ze belast worden op de terugbetaalde kosten.

Hoe indienen?

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio