Aanmaken van de fiches 281.10, 281.20 en 281.30

  • Aanmaken van de fiches 281.10, 281.20 en 281.30

De uiterste datum van indiening van de fiches 281.10, 281.20 en 281.30 is 28 februari 2021. Ook moet je tegen diezelfde datum een afschrift van de fiche bezorgen aan het personeelslid of de bestuurder zodat die zijn aangifte in de personenbelasting kan invullen.

De wijze waarop je de fiscale fiches moet invullen vind je op de volgende webpagina’s Fiscale fiche 281.10, Fiscale fiche 281.20 en Fiscale fiche 281.30.

De manier om aan te loggen bij Belcotax-on-web is veranderd en is nu beschreven in de brochure 'Beschrijving van de rollen voor Belcotax-on-web'. Er wordt nu gewerkt met de rollen en machtigingen van de gebruikers in het domein financiën. Voor het verzenden van de fiches 281.10 en 281.30 door een medewerker van de vzw heb je rol 1 nodig. Voor het verzenden van de fiches 281.20 is dat rol 3.

Er zijn ook nog een paar andere belangrijke wijzigingen:

  • Sinds 1 januari 2021 kun je de gegevens in verband met voordelen alle aard via zending bezorgen aan AgODi. AgODi zal dan de doorstortingen doen voor de RSZ en bedrijfsvoorheffing en de voordelen alle aard op de fiche 281.10 van de werknemer vermelden. Schoolbesturen zijn niet verplicht om van deze nieuwe functionaliteit gebruik te maken: ze kunnen ervoor kiezen. Hierover wordt nog een omzendbrief verwacht. Deze verandering heeft geen gevolgen voor de fiscale fiches die tegen 1 maart 2021 moeten worden ingediend.

  • De regeling voor verenigingswerkers was slechts geldig tot 31 december 2020. Vanaf 2021 kunnen schoolbesturen geen beroep meer doen op verenigingswerkers. Let wel: het statuut van vrijwilligers blijft wel bestaan.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio