Fiscale fiche 281.50

De uiterste indiendatum voor de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 is 29 juni 2023.

In welke gevallen moet er een fiche worden uitgereikt?

sla link op in klembord

Kopieer

Gebruik de fiscale fiches 281.50 voor commissies, makelaarslonen, restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties of voordelen van alle aard die zijn uitbetaald door het schoolbestuur en die voor de ontvanger belastbare beroepsinkomsten zijn.

In welk gevallen moet je geen fiche 281.50 uitreiken?

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet geen fiche 281.50 bezorgen:

 • aan verkrijgers van beroepsinkomsten als zij minder dan 250 euro (exclusief btw) hebben ontvangen in het voorbije kalenderjaar;
 • aan de Belgische verkrijgers van bovenvermelde beroepsinkomsten die een btw-conforme factuur of een door de fiscus aanvaard vervangdocument hebben uitgereikt aan het schoolbestuur zelfs als zij meer dan 250 euro of de tegenwaarde van 250 euro hebben ontvangen in het voorbije kalenderjaar;
 • aan buitenlandse verkrijgers van bovenvermelde beroepsinkomsten die gevestigd zijn binnen de Europese Economische ruimte als zij een btw-conforme factuur of een door de fiscus aanvaard vervangdocument hebben uitgereikt aan het schoolbestuur zelfs als ze meer dan 250 euro of de tegenwaarde daarvan hebben ontvangen in het voorbije kalenderjaar;
 • aan de ontvangers van bedragen die je al op een andere fiche vermeld hebt. Zo moet je geen fiche uitreiken voor:
  • presentiegelden waarvoor je een fiche 281.30 hebt uitgereikt;
  • auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties waarvoor je een fiche 281.45 hebt uitgereikt;
  • prestaties in de deeleconomie waarvoor je een fiche 281.29 hebt uitgereikt.

  Speciale aandacht voor giften, attenties aan sprekers of gelegenheidsmedewerkers

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Je moet een fiche 281.50 opmaken voor zelfstandigen, handelaars, industriëlen en vrije beroepers aan wie je kleine attenties, geschenken… hebt toegekend als het totale bedrag of de tegenwaarde ervan in het afgelopen kalenderjaar meer bedraagt dan 250 euro (exclusief btw).

  Het kan hier bijvoorbeeld gaan over attenties aan sprekers of gelegenheidsmedewerkers. Bijvoorbeeld: aan een spreker die zelfstandige of zelfstandige in bijberoep is geeft het schoolbestuur tijdens een kalenderjaar 3 cadeaubonnen van elk 80 euro en een verplaatsingsvergoeding die hoger is dan 10 euro.

  Als de verkrijger geen btw-conforme factuur of een door de fiscus aanvaard vervangend document opstelt, moet je de verplaatsingsvergoeding en de waarde van de geschenken samentellen om uit te maken of de drempel van 250 euro overschreden is. In het bovenstaande voorbeeld is dit het geval, dus moet je een fiche 281.50 uitreiken.

  Door de fiscus aanvaardbare vervangdocumenten

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Onder ‘factuur of door de fiscus aanvaardbaar vervangdocument’ wordt verstaan:

  • een factuur;
  • een creditnota;
  • een Belgische vereenvoudigde factuur;
  • een Belgisch bijzonder stuk.

  Voor facturen zonder btw die een passende vrijstellingsclausule bevatten omdat de factuur betrekking heeft op:

  • van de btw vrijgestelde leveringen;
  • leveringen waarvoor de btw wordt verlegd;
  • leveringen door leveranciers die van de vrijstelling kleine ondernemingen genieten
  moet je geen fiche 281.50 opstellen als ook aan de andere uitsluitingsvoorwaarden is voldaan.

  Een vereenvoudigde factuur bevat minder verplichte gegevens dan een gewone factuur. Een vereenvoudigde factuur is toegelaten in bepaalde sectoren als het bedrag niet hoger is dan 100 euro exclusief btw of als de vereenvoudigde factuur betrekking heeft op een wijziging van een gewone factuur.

  Een bijzonder stuk is het document dat wordt uitgereikt door leden van een btw-eenheid die aan mekaar factureren of aanrekenen.

  Hoe opstellen?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Je stelt per ontvanger een fiscale fiche 281.50 op.

  De FOD Financiën publiceert jaarlijks een model fiche 281.50 en een toelichting over de manier waarop je deze fiches moeten invullen.

  Hoe een Excel bestand converteren?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Het conversieprogramma om een Excelbestand met gegevens over de fiches 281.50 om te zetten naar een xml-bestand en vervolgens naar een bow-bestand zal beschikbaar zijn vanaf vrijdag 16 juni 2023. Als je de zip file opent, staat er een document 'Lees dit eerst'.

  Heb je problemen hebt met het gebruik van de conversieprogramma’s? Contacteer dan Philip Marchal (e-mail: philip.marchal@katholiekonderwijs.vlaanderen, telefoon: 02 507 06 18).

  Hoe aanloggen bij Belcotax-on-web?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Een beschrijving vind je op de webpagina Hoe toegang krijgen tot Belcotax-on-web? | FOD Financiën (belgium.be) en in de brochure “Beschrijving van de rollen voor Belcotax-on-web”. Voor het verzenden, raadplegen en wijzigen van de fiche 281.50 heeft een medewerker rol 1 nodig.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio