Fiscale fiche 281.50

Gebruik de fiscale fiches 281.50 voor commissies, makelaarslonen, restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties of voordelen van alle aard die zijn uitbetaald door het schoolbestuur en die voor de ontvanger belastbare beroepsinkomsten zijn.

De uiterste indiendatum voor de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 is 29 juni 2022.

Belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf 250 euro in plaats van vanaf 125 euro

sla link op in klembord

Kopieer

De drempel voor het uitreiken van de fiches 281.50 is opgetrokken. Voor het inkomstenjaar 2021 moet je maar een fiche 281.50 uitreiken als de inkomsten van de verkrijger meer de 250 euro (exclusief btw) per kalenderjaar bedragen.

Minder vaak een fiche voor wie gevestigd is in de EER

sla link op in klembord

Kopieer

Er moet geen fiche 281.50 worden uitgereikt aan een belastingplichtige die gevestigd is op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER: Europese Unie + Noorwegen + IJsland + Liechtenstein) wanneer die een factuur of een door de fiscus aanvaardbaar vervangdocument heeft uitgereikt.

Je moet dus minder vaak een fiche 281.50 uitreiken aan buitenlanders: vroeger moest je voor buitenlanders altijd een fiche opstellen, ook wanneer zij een btw-conforme factuur hadden uitgereikt.

Uitbreiding van de soorten door de fiscus aanvaardbare vervangdocumenten

sla link op in klembord

Kopieer

Onder ‘factuur of door de fiscus aanvaardbaar vervangdocument’ wordt verstaan:

 • een factuur;
 • een creditnota;
 • een Belgische vereenvoudigde factuur;
 • een Belgisch bijzonder stuk.

Voor facturen zonder btw die een passende vrijstellingsclausule bevatten omdat de factuur betrekking heeft op van de btw vrijgestelde leveringen, leveringen waarvoor de btw wordt verlegd en leveringen door leveranciers die van de vrijstelling kleine ondernemingen genieten moet je geen fiche 281.50 opstellen als ook aan de andere uitsluitingsvoorwaarden is voldaan.

Een vereenvoudigde factuur bevat minder verplichte gegevens dan een gewone factuur. Een vereenvoudigde factuur is toegelaten in bepaalde sectoren als het bedrag niet hoger is dan 100 euro exclusief btw of als de vereenvoudigde factuur betrekking heeft op een wijziging van een gewone factuur.

Een bijzonder stuk is het document dat wordt uitgereikt door leden van een btw-eenheid die aan mekaar factureren of aanrekenen.

Geen fiche 281.50 voor bedragen die al op een andere fiscale fiche staan

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet geen 281.50 uitreiken voor:

 • presentiegelden waarvoor je een fiche 281.30 hebt uitgereikt;
 • auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties waarvoor je een fiche 281.45 hebt uitgereikt;
 • prestaties in de deeleconomie waarvoor je een fiche 281.29 hebt uitgereikt.

In welke gevallen?

sla link op in klembord

Kopieer

Gebruik de fiscale fiches 281.50 voor commissies, makelaarslonen, restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties of voordelen van alle aard die zijn uitbetaald door het schoolbestuur en die voor de ontvanger belastbare beroepsinkomsten zijn.

Je moet een fiche 281.50 bezorgen:

 • aan de Belgische verkrijgers van bovenvermelde beroepsinkomsten die geen btw-conforme factuur of geen door de fiscus aanvaard vervangdocument hebben uitgereikt aan het schoolbestuur en die meer dan 250 euro of de tegenwaarde van 250 euro hebben ontvangen in het voorbije kalenderjaar;
 • aan buitenlandse verkrijgers van bovenvermelde beroepsinkomsten die gevestigd zijn binnen de Europese Economische ruimte en meer dan 250 euro of de tegenwaarde daarvan hebben ontvangen in het voorbije kalenderjaar, wanneer ze geen btw-conforme factuur of een door de fiscus aanvaard vervangdocument hebben uitgereikt aan het schoolbestuur;
 • aan buitenlandse verkrijgers van bovenvermelde beroepsinkomsten die gevestigd zijn buiten de Europese Economische ruimte en meer dan 250 euro of de tegenwaarde daarvan hebben ontvangen in het voorbije kalenderjaar, onafgezien van het feit of ze een btw-conforme factuur of een document in plaats ervan hebben uitgereikt aan het schoolbestuur;
 • aan de zelfstandigen, handelaars, industriëlen en vrije beroepers aan wie je kleine attenties, geschenken… hebt toegekend. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over attenties aan sprekers of gelegenheidsmedewerkers. Je moet de fiche alleen opmaken als het totaal bedrag van kalenderjaar 2021 meer dan 250 euro bedraagt. Bijvoorbeeld: aan een spreker die zelfstandige of zelfstandige in bijberoep is geeft het schoolbestuur tijdens een kalenderjaar 3 cadeaubonnen van elk 80 euro en een verplaatsingsvergoeding die hoger is dan 10 euro. Als de verkrijger geen btw-conforme factuur en geen door de fiscus aanvaard vervangend document opstelt, moet je de verplaatsingsvergoeding en de waarde van de geschenken samentellen om uit te maken of de drempel van 250 euro overschreden is. Vermits dat in dit voorbeeld het geval is, moet je een fiche 281.50 uitreiken.

Je moet geen fiscale fiche opstellen als de verkrijger van het geschenk een particulier is. Het moet alleen als hij handelaar, industrieel, vrije beroeper of andere zelfstandige is

Hoe opstellen?

sla link op in klembord

Kopieer

Je stelt per ontvanger een fiscale fiche 281.50 op.

De FOD Financiën publiceert jaarlijks een model fiche 281.50 en een toelichting over de manier waarop je deze fiches moeten invullen.

Hoe een Excel bestand converteren?

sla link op in klembord

Kopieer

Download de conversieprogramma’s om een Excel-bestand om te zetten naar xml-bestand en vervolgens xml-bestand naar een bow-bestand. Als je de zip-file opent, staat er een document 'Lees dit eerst'.

Als je problemen hebt met het gebruik van de conversieprogramma’s, contacteer Philip Marchal (e-mail: philip.marchal@katholiekonderwijs.vlaanderen, telefoon: 02 507 06 18)

Hoe aanloggen bij Belcotax-on-web?

sla link op in klembord

Kopieer

Een beschrijving vind je op de webpagina Hoe toegang krijgen tot Belcotax-on-web? | FOD Financiën (belgium.be) en in de brochure 'Beschrijving van de rollen voor Belcotax-on-web'. Voor het verzenden, raadplegen en wijzigen van de fiche 281.50 heeft een medewerker rol 1 nodig.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
      Regio