Fiscale fiche 281.20

Als schoolbestuur zal je de fiche 281.20 niet vaak gebruiken. Ze dient voor vereffenaars die geen personeelslid zijn van de vzw en voor bestuurders van vzw’s die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

De uiterste datum van indiening: zie fiscale kalender

Hoe opstellen?

sla link op in klembord

Kopieer

De FOD Financiën publiceert jaarlijks een model van de fiche 281.20 en een toelichting over de manier waarop de fiches moeten worden ingevuld.

Hoe indienen?

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio