Fiscale fiche 281.20

Als schoolbestuur zal je de fiche 281.20 niet vaak gebruiken. Ze dient voor vereffenaars die geen personeelslid zijn van de vzw en voor bestuurders van vzw’s die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Gebruik deze informatie alleen voor fiches van inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024). Voor fiches van latere inkomstenjaren kunnen er andere regels van toepassing zijn.

De uiterste datum van indiening is 29 februari 2024.

Hoe opstellen?

sla link op in klembord

Kopieer

De FOD Financiën publiceert jaarlijks een model van de fiche 281.20 en een toelichting over de manier waarop de fiches moeten worden ingevuld.

Hoe indienen?

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio