Deelname

Een regelmatige leerling moet het geheel van de vorming van het structuuronderdeel waarin hij of zij is ingeschreven, bijwonen (behalve bij gewettigde afwezigheid). Het uitgangspunt is dan ook dat alle leerlingen van de doelgroep aan een buitenschoolse activiteit deelnemen. Het gaat immers om een zinvolle, lesvervangende activiteit.

Vroeger was bij elke afzonderlijke buitenschoolse activiteit het schriftelijk akkoord van de ouders vereist. Die verplichting is intussen afgeschaft.

Wat bij weigering

sla link op in klembord

Kopieer

Een weigering om deel te nemen aan een buitenschoolse activiteit is enkel mogelijk indien:

 • het gaat om een meerdaagse buitenschoolse activiteit
 • het schoolreglement de deelname niet verplicht gesteld heeft
 • de ouders/meerderjarige leerling de school voldoende vooraf en op gemotiveerde wijze op de hoogte gebracht hebben van de niet-deelname

Indien een school in het schoolreglement bepaalt dat de deelname aan buitenschoolse activiteiten verplicht is, behalve bij gewettigde afwezigheid, dan kan de deelname worden afgedwongen. Ernstige redenen moeten bespreekbaar blijven. Is er sprake van slechte wil en kun je de leerling niet tot deelname bewegen, dan kun je de niet-deelname sanctioneren op basis van het orde- en tuchtreglement. Leerlingen die niet (kunnen) deelnemen worden op een pedagogisch verantwoorde manier op school opgevangen. Het schoolreglement kan er uitdrukkelijk op wijzen dat deze leerlingen verplicht op school aanwezig moeten zijn.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Lien De Feyter
   stafmedewerker
     02 507 07 64
     Kaat Hendrickx
     stafmedewerker
       02 507 06 41
       Barbara Heyde
       stafmedewerker
         02 507 08 66
         Arnoud Reusens
         stafmedewerker
           02 507 07 96
           Joachim Vandevelde
           stafmedewerker
             02 507 07 95
             Bavo Verlackt
             stafmedewerker
               02 529 04 13
               ×
               Kijkt als...
               Niveau
               Regio