Extra-murosactiviteiten is een overkoepelende term voor alle uitstappen die plaatsvinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor leerlingen. Deze pagina handelt over dergelijke extra-murosactiviteiten gedurende de normale lesdagen, al dan niet tijdens de schooluren.

Wat?

Wat verstaan we onder extra-murosactiviteiten?

Deelname

Is deelnemen een verplichting?

Kosten

Informatie over de kostprijs

Begeleiding

Wie verzorgt de begeleiding?

Activiteiten in het buitenland

Informatie over reisdocumenten

Sancties

Maatregelen tijdens extra-murosactiviteiten

×
Kijkt als...
Niveau
Regio