Verbod op stookolieketels in Vlaanderen

Verbod vanaf 1 januari 2022

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf 2022 mogen geen stookolieketels meer geplaatst worden in nieuwbouwprojecten of in bestaande gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER)  ondergaan en waarvoor dus een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vereist is. Dat verbod geldt ook indien er geen aansluiting op het aardgasnet in de straat mogelijk is. In dat geval moet je op zoek naar alternatieven zoals warmtepompen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van alternatieven voor een stookolieketel.

Wat mag nog wel?

sla link op in klembord

Kopieer

Vervanging van oude ketel indien geen aardgasnet beschikbaar

sla link op in klembord

Kopieer

Enkel indien er in jouw straat geen aardgasnet beschikbaar is mag je in je bestaande schoolgebouw nog een stookolieketel laten plaatsen, op voorwaarde dat dit ter vervanging is van jouw oude verwarmingsketel. We spreken van een vervanging van zodra het verwarmingstoestel als geheel moet vervangen worden. Stookolieketels mogen nog verkocht worden tot 2035. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt het verkoop- en installatieverbod echter al vanaf 2025. Check hier of het aardgasnetbeschikbaar is.

Als er wél een aardgasnet beschikbaar is, mag je dus je oude stookolieketel niet vervangen door een nieuwe. Zelfs niet indien de oude stookolieketel nog onder garantie staat. Het decreet primeert immers en grijpt in op de bestaande contractuele verhoudingen.

Kleine herstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Kleine herstellingen aan je bestaande stookolietoestel blijven wel nog mogelijk. Zo mag je bij een defect aan je stookolieketel een brander of regeling laten herstellen of vervangen door een nieuwe op voorwaarde dat achteraf een keuring wordt uitgevoerd.

Sancties

sla link op in klembord

Kopieer

Indien je toch een stookolieketel plaatst in je schoolgebouw waar dit niet toegestaan is, riskeer je als aangifteplichtige een administratieve geldboete van 3 000 euro, vermeerderd met 2 000 euro per individuele gebouweenheid in het gebouw (bij appartementsgebouwen). Voor een schoolgebouw bedraagt de geldboete bijgevolg 5 000 euro.

Aanvullende informatie en veelgestelde vragen vind je op de website van VEKA.

Contact

Filip Vlaminck
stafmedewerker
   02 507 07 13
   0497 49 72 87
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio