Capaciteitstarief

De manier waarop we elektriciteit produceren en verbruiken, is de voorbije jaren drastisch veranderd. Onze elektriciteitsnetten werden initieel opgezet met het oog op eenrichtingsverkeer: elektriciteitsproducenten plaatsen elektriciteit op het net en de verbruikers nemen de elektriciteit af. Dat verkeer verloopt tegenwoordig steeds meer in twee richtingen. We produceren immers zelf elektriciteit via hernieuwbare energiebronnen en plaatsen die met z’n allen op het net. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

De evolutie naar een CO2-neutrale samenleving tegen 2050 betekent dat we voor verwarming (warmtepompen) en vervoer (elektrische wagens) steeds meer gebruik zullen maken van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen.

Het capaciteitstarief is een nieuwe berekening voor je gebruik van het elektriciteitsnet. Het is gebaseerd op het hoogste vermogen per maand waarmee je het net belast of de netcapaciteit die je gebruikt.

Invoering capaciteitstarief vanaf januari 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Met de invoering van het capaciteitstarief wil de energieregulator VREG ons anders laten omgaan met energie. Enerzijds wil de VREG ons energieverbruik verminderen. Anderzijds wil de VREG dat we de productie en het verbruik in de tijd beter op elkaar af stemmen. Zo kunnen zware investeringen in het distributienet vermeden worden

Het capaciteitstarief zal enkel invloed hebben op een gedeelte van de nettarieven (de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) (zie onderstaand schema).

Dat gedeelte wordt vanaf 1 januari 2023 berekend op basis van je piekverbruik. Dat wil zeggen: hoe minder je het netwerk in piek belast, hoe minder je betaalt.

Het grootste deel van de kosten op je elektriciteitsfactuur (energiekost, heffingen en BTW) blijft echter afhankelijk van je verbruik.

Het toegangsvermogen

sla link op in klembord

Kopieer

Het capaciteitstarief zal berekend worden op basis van het toegangsvermogen. Dit toegangsvermogen is je eigen inschatting van je toekomstige maandelijkse piekvermogen. Tot nu toe werd dit bepaald op basis van je reële piekverbruik op jaarbasis. Voor 1 januari 2023 dien je dat zelf in te schatten en door te geven aan jouw distributienetbeheerder. Je reserveert op die manier een bepaald maximum vermogen voor jouw organisatie op het elektriciteitsnet waarvoor je betaalt op basis van een toegangsvermogentarief.

Elke maand vergelijkt de distributienetbeheerder dat gekozen toegangsvermogen met de werkelijk geregistreerde maandpiek. Overschrijd je deze gekozen waarde, dan wordt een bijkomend overschrijdingstarief aangerekend ter compensatie. Dat bedrag is gebaseerd op het verschil tussen de te hoge maandpiek en het doorgegeven toegangsvermogen. Die waarde in kW wordt dan 12 maanden lang aangerekend volgens een tarief dat 50% hoger ligt dan het toegangsvermogentarief

Na de initiële keuze en na een verhoging kun je je toegangsvermogen 12 maanden lang niet verlagen, daarna weer wel. Je toegangsvermogen verhogen kun je elke maand opnieuw. Het is daarom van groot belang je toegangsvermogen juist in te schatten. Gebruik hiervoor je verbruiksgegevens van de afgelopen 12 maanden via je digitale meter of je automatisch uitgelezen meter (AMR).

Wie moet/kan zijn toegangsvermogen ingeven?

sla link op in klembord

Kopieer

Enkel scholen die gebruik maken van middenspanning (≥1 en <26kV) en hoogspanning (≥ 26kV en ≤70kV) moeten voor 1 januari 2023 hun toegangsvermogen doorgeven voor elk van hun aansluitpunten (EAN nummers) aan hun distributienetbeheerder. Behoor je tot deze groep dan heb je hiervoor een schrijven ontvangen van Fluvius.

Je kunt het toegangsvermogen enkel instellen indien je binnen je school/schoolbestuur beschikt over de toestemming of het mandaat dat toegang biedt tot een of meerdere aansluitpunten (EAN nummers) via jouw eID.

Een eerste mandaat (ook EGOV-mandaat) heb je nodig om toegang te krijgen tot het 'mijn.fluvius.be' portaal van je school/schoolbestuur.

Een tweede mandaat (ook EAN-mandaat) is de toestemming die je (nodig) hebt voor het instellen of aanpassen van het toegangsvermogen voor een of meerdere aansluitpunten (EAN nummers) van je school/schoolbestuur.

Het instellen of aanpassen van je toegangsvermogen kun je doen via de website Mijn Fluvius.

Waar vind je de historiek van je toegangsvermogen?

sla link op in klembord

Kopieer

Een manueel uitgelezen meter (MMR of YMR) kan geen pieken (kW) meten. Beschik je nog over een manueel uitgelezen meter (MMR of YMR) dan betaal je een vast bedrag voor het capaciteitstarief omdat je geen toegangsvermogen kunt instellen. Het is dan wachten tot deze vervangen wordt door een digitale meter via je distributienetbeheerder (DNB) of je vraagt die zelf aan via Mijn Fluvius.

Op de website van de VREG vind je de indicatieve nieuwe nettarieven voor 2022. Denk eraan dat de nieuwe nettarieven pas ingevoerd worden op 1 januari 2023. Die tarieven zijn dus louter indicatief. De tarieven verschillen afhankelijk van  jouw netbeheerder voor elektriciteit.

Er is ook een simulator nieuwe nettarieven van de VREG. Die simulator is alleen geschikt voor verbruikers op het laagspanningsnet (<1kV) en niet voor middenspannings- of hoogspanningsgebruikers.

Meer informatie en de antwoorden op veel gestelde vragen vind je op de website van Fluvius en de website van de VREG.

Hoe bepaal je je toegangsvermogen?

sla link op in klembord

Kopieer

Hieronder vind je het volledig stappenplan dat opgesteld werd door de distributienetbeheer Fluvius.

Contact

Trui Vermeersch
stafmedewerker
   02 507 06 56
   Filip Vlaminck
   stafmedewerker
     02 507 07 13
     0497 49 72 87
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio