Onderwijskwaliteit

Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit stimuleert scholen om een eigen (kwaliteits)beleid te maken en een eigen weg uit te tekenen. Het Referentiekader voor onderwijskwaliteit is geen kwaliteitsmodel. Het bevat kwaliteitsverwachtingen die stimuleren om een eigen (kwaliteits)beleid te ontwikkelen en een eigen weg uit te stippelen. Het ondersteunt de dialoog tussen de verschillende onderwijspartners, een cruciaal element om tot ontwikkeling te komen.

Lees alles hierover op de website Mijn School is Ok!, download het Bronnendocument onderwijskwaliteit of de Brochure onderwijskwaliteit ter kennismaking.

Een samenvatting: referentiekader onderwijskwaliteit en het overzicht van alle kwaliteitsverwachtingen: dashboard referentiekader onderwijskwaliteit.

De inspectie gebruikt dit referentiekader bij het kwaliteitstoezicht. Zij hebben dit kader ‘vertaald’ naar ontwikkelingsschalen. Op deze webpagina kun je deze schalen downloaden: Ontwikkelingsschalen inspectie

×
Kijkt als...
Niveau
Regio