Gelijke onderwijskansen

Gelijke onderwijskansen heeft als doelstelling leerlingen optimale kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen en uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegen te gaan.

Het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs wil het schoolteam ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op een GOK- en zorgbeleid. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn voor het schoolbeleid en de dagdagelijkse praktijk.
Het Steunpunt GOK bood ondersteuning aan Vlaamse GOK-scholen en aan het GOK-beleid in het algemeen. De werking is stopgezet op 31/12/09, maar bevat nog heel wat relevant materiaal.

Ook Klascement verzamelde heel wat materiaal op de deelsite 'Iedereen telt mee!'

×
Kijkt als...
Niveau
Regio