Wat is vorming?

Een vorm van cultuuroverdracht die de ontwikkeling van jonge mensen stimuleert en stuurt. Vorming bestaat bij de gratie van zowel externe sturing (vanuit de wereld en de leraar) als van interne sturing (vanuit het kind en de leerling).

Vorming is een recht. Iedereen heeft het recht om gevormd te worden.

Vorming is ook een opdracht. Het is een morele plicht van elke generatie om de komende generatie te vormen. Die opdracht gebeurt in het gezin, in de maatschappij. Een deel van die vormingsopdracht wordt in een school opgenomen.

‘Vormen’ is de belangrijkste bestaansreden van jouw school.

Contact

Cindy Lammens
teamverantwoordelijke
   02 507 07 31
   0473 86 18 78
   Hanna Vandenbussche
   stafmedewerker
     02 507 07 08
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio