Vorming aan alle leerlingen geven is de belangrijkste opdracht van de school. Een goede vorming in het secundair onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen die gekwalificeerd zijn, voorbereid zijn op het hoger onderwijs en kunnen participeren in de samenleving. Vorming zorgt er ook voor dat leerlingen groeien als volwaardige personen en zelf vorm kunnen geven aan de toekomstige samenleving. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde een brede visie op vorming. Ze ligt aan de basis van alle leerplannen en ze inspireert scholen tot goed en krachtig onderwijs.

Wat is vorming?

Drie driehoeken

Waaruit bestaat vorming?

Vorming in de praktijk

Leerplanconcept so

Professionalisering

Contact

Cindy Lammens
teamverantwoordelijke
   02 507 07 31
   0473 86 18 78
   Hanna Vandenbussche
   stafmedewerker
     02 507 07 08
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio