Vast benoemd worden in het onderwijs is een belangrijke etappe in de onderwijsloopbaan. Wie vast benoemd is, heeft enkele voordelen ten opzichte van de collega’s die dit (nog) niet zijn. Er is de werkzekerheid, ook als de betrekking waarin iemand benoemd is, wegvalt. In dat geval wordt via een reaffectatie een andere betrekking toegewezen. Een nieuwe affectatie of een mutatie laten toe om met behoud van vaste benoeming, in een andere school te gaan werken. En wie vast benoemd is, heeft natuurlijk ook recht op een overheidspensioen.

Om vast benoemd te kunnen worden moet een personeelslid voldoen aan heel wat voorwaarden. Welke ervan precies van toepassing zijn, hangt af van het soort ambt waarvoor het personeelslid kandideert: een wervingsambt of een selectie- en bevorderingsambt. Ook besturen moeten heel wat verplichtingen naleven om hun personeelsleden in vast dienstverband te kunnen benoemen.

Voor de wervingsambten start de benoemingsprocedure met de vacantverklaring van de betrekkingen. 

Hieronder hebben we alle informatie in verband met de vaste benoeming samengebracht: 

Professionalisering

sla link op in klembord

Kopieer

Downloads

748KB
Model van dienstattest46KB
Voorbeeld van een dienstattest: chronologische opsomming per opdrachtvolume97KB

410KB
Als vacant beschouwen van een betrekking van directeur79KB
(Model) Mededeling van de intentie van het schoolbestuur om de betrekking van een directeur als vacant te beschouwen14KB
(Model) Overeenkomst vaste benoeming in een bevorderingsambt van het basisonderwijs32KB
(Model) Overeenkomst vaste benoeming in een selectie- of bevorderingsambt van het secundair onderwijs22KB
(Model) Overeenkomst vaste benoeming in een selectie- of bevorderingsambt van het volwassenenonderwijs22KB
(Model) Overeenkomst vaste benoeming als beheerder in een internaat30KB

316KB
(Model) Bericht van vacantverklaring voor vaste benoeming in betrekkingen leraar svwo, stafmedewerker of administratief medewerker in een centrum voor volwassenenonderwijs27KB
(Model) Kandidaatstelling voor vaste benoeming in een wervingsambt van het volwassenenonderwijs17KB

356KB
(Model) Bericht van vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambten in scholen die behoren tot een scholengemeenschap31KB
(Model) Bericht van vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambten in scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren en in internaten30KB
(Model) Kandidaatstelling voor vaste benoeming in een wervingsambt van het basisonderwijs, secundair onderwijs of van een internaat26KB

391KB
(Model) Overeenkomst vaste benoeming in een wervingsambt van het secundair onderwijs29KB
In welke betrekkingen kan je benoemingen toekennen in geval van overname van uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs?185KB

299KB
(Model) Overeenkomst vaste benoeming in een wervingsambt van het basisonderwijs28KB
(Model) Overeenkomst vaste benoeming als studiemeester-opvoeder in een internaat22KB

299KB
(Model) Overeenkomst vaste benoeming in een wervingsambt van het volwassenenonderwijs31KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio