Vast benoemd worden in het onderwijs is een belangrijke etappe in de onderwijsloopbaan. Wie vast benoemd is, heeft enkele voordelen ten opzichte van de collega’s die dit (nog) niet zijn. Er is de werkzekerheid, ook als de betrekking waarin iemand benoemd is, wegvalt. In dat geval wordt via een reaffectatie een andere betrekking toegewezen. Een nieuwe affectatie of een mutatie laten toe om met behoud van vaste benoeming, in een andere school te gaan werken. En wie vast benoemd is, heeft natuurlijk ook recht op een overheidspensioen.

Om vast benoemd te kunnen worden moet een personeelslid voldoen aan heel wat voorwaarden. Welke ervan precies van toepassing zijn, hangt af van het soort ambt waarvoor het personeelslid kandideert: een wervingsambt of een selectie- en bevorderingsambt. Ook besturen moeten heel wat verplichtingen naleven om hun personeelsleden in vast dienstverband te kunnen benoemen.

Voor de wervingsambten start de benoemingsprocedure met de vacantverklaring van de betrekkingen. 

Hieronder hebben we alle informatie in verband met de vaste benoeming samengebracht: 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio