Schrijven wat je weet

De meeste leerlingen ervaren schrijven als de moeilijkste taalvaardigheid. Het lukt hen niet om een redenering te formuleren, om boodschappen schriftelijk over te brengen zoals ze bedoeld zijn ... De invuldidactiek van vandaag geeft ook nog weinig kansen aan onze leerlingen om dit dagelijks en heel regelmatig te oefenen. Schrijven is hard labeur en de enige manier om hen er sterker in te maken, is oefenen, oefenen, oefenen...

Sommige leraren Nederlands organiseren een schrijftraining voor hun leerlingen waarbij leerlingen vaker schrijven, starten op hun niveau en dan verder opbouwen. Ze besteden twee keer een half lesuur aan schrijven in hun lessen en een half uur binnen een niet-taalvak. Op die manier hebben ze meer zicht op het proces en gaan de leerlingen zichtbaar vooruit. 

Geef leerlingen in alle vakken vooral de ruimte en tijd om een antwoord, idee, redenering op te schrijven voor ze mogen antwoorden. Voorzie schrijfkaders voor wie dat nodig heeft. Dat zal niet alleen de schrijfvaardigheid van de leerlingen ten goede komen, maar leidt ook tot een snellere verwerving van de leerinhouden.

Leraar in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Help leerlingen om de schrijfstrategieën toe te passen voor de opdracht die je hen geeft. Doe voor het moet, want modeling werkt.

Laat leerlingen enkel teksten schrijven die ze ook al eens gelezen en zelfs bestudeerd hebben met jou.

Geef feedback, liefst mondeling. Als je wil dat je feedback echt ter harte genomen wordt, geef de feedback dan net voor ze het moeten indienen voor een score.

Voorzie schrijfkaders met zinnen die ze moeten aanvullen of met vragen als het al iets beter lukt.

Co-teacher of ondersteuner in de klas

Via modeling van de schrijfstrategieën in de verlengde instructie help je de leerlingen heel goed verder op weg. Leerlingen die het niet alleen kunnen, neem je voor schrijven echt best bij het handje tot ze beetje bij beetje zelfstandig een schrijftaak tot een goed einde brengen.

Individuele ondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

Help je leerling om de schrijfstrategieën onder de knie te krijgen. Ontwerp samen met de leerling ondersteunende schrijfschema's voor de teksten die hij vaak moet produceren in de les. Bouw op, altijd rond thema's uit de vakken, van zinsniveau naar drie zinnen, vijf zinnen en naar korte teksten. Geef feedback en laat de leerling de feedback meteen toepassen. Toon aan de leerling dat hij vooruitgaat door te vergelijken met oude schrijfsels, wijs op de groei die de leerling doormaakt. Leer aan de leerling hoe hij spellingscontrole gebruikt, schrijfassistent en andere ondersteunende tools.

Zelf nog ideeën?

sla link op in klembord

Kopieer

Op deze padlet mag je verzamelen wat je zelf al doet om leerlingen hierin te onderSteunen, te Stimuleren en/ of te Sturen. Daarnaast mag je ook wat je pikt of nog beter zou doen uit de aangeboden voorstellen verzamelen in de vierde en vijfde kolom. Nog vragen of bedenkingen? Die kun je kwijt in kolom 6.

Over deze databank

Hier vind je begeleidingstips rond de grootste talige struikelblokken die taalzwakke en anderstalige leerlingen tijdens onze lessen ervaren. Het is een inventaris van mogelijkheden en materialen om te remediëren, differentiëren, compenseren en eventueel ook te dispenseren. De toolbox is niet af. Wie zelf ook interessante ondersteuningsmaterialen of tips heeft, mag die doorgeven via de padlets onderaan de struikelblokken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio