Op stage gaan

Op stage gaan, is voor alle leerlingen een stressvolle situatie. Ze moeten zich leren uitdrukken in een onbekende situatie, met nieuwe mensen en binnen een bepaalde cultuur. Voor leerlingen die minder taalvaardig of anderstalig zijn, kan dat extra stress opleveren. Vaak treden er dan ook snel communicatieproblemen op.

Als school communiceer je best goed met de stageplek over eventuele taalproblematieken van een leerling. Je gaat met de stagementor daar na hoe we de leerling op talig vlak extra kunnen ondersteunen. Het is geen overbodige luxe om anderstalige leerlingen samen met een andere leerling op dezelfde stageplek te plaatsen zodat ze bij elkaar te rade kunnen gaan.

De stageopdrachten vragen op het vlak van taalvaardigheid ook vaak veel meer dan eigenlijk in de leerplannen staat. Bij leerlingen met taalproblematieken ga je best eens terug naar het leerplan en bekijk je wat daar in essentie verwacht wordt. Wij leveren leerlingen af die de eindtermen van het secundair afgewerkt hebben. Hoe groot de druk van het werkveld ook is om 'goede stielmannen' af te leveren en meer te vragen dan eigenlijk moet...

Leraar in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Bereid leerlingen heel goed voor op de stage. Oefen in de lessen de gesprekken die zullen komen.

Ook de stageopdrachten hebben voorbereiding nodig: wat verwacht je en hoe wil je het uitgevoerd zien? Maak een opdracht samen, toon goede voorbeelden van het voorbije jaar.

Voor leerlingen die het moeilijk hebben, kan je in het leerplan kijken wat absoluut moet en welke opdrachten je er zelf in de loop der jaren bijgemaakt hebt. Hoe mooi die opdrachten ook zijn, afromen, is voor sommige leerlingen nodig.

Stel jezelf deze belangrijke vraag: moeten alle stageopdrachten schriftelijk of kan een filmdagboekje ook?

Co-teacher of ondersteuner in de klas

sla link op in klembord

Kopieer


Het kan interessant zijn om de eerste keer samen met de leerling naar de stageplek te gaan, iets vaker tussentijds te bespreken met de mentor. Daar kan jij als co-teacher eventueel een handje helpen?

Geef je leerlingen zeker ook het vertrouwen om bij het minste probleem contact op te nemen. Vaak escaleert het op stage doordat de leerling te lang wacht om hulp in te roepen.

Individuele ondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

Het kan interessant zijn om de eerste keer samen met de leerling naar de stageplek te gaan, iets vaker tussentijds te bespreken met de mentor. 

Geef je leerlingen zeker ook het vertrouwen om bij het minste probleem contact op te nemen. Vaak escaleert het op stage doordat de leerling te lang wacht om hulp in te roepen.

Por je leerling aan om de stageopdrachten bij te houden. 

Overleg met de leraar hoe de leerling bepaalde opdrachten onder een andere vorm bijv. mondeling, poster... kan maken.

Zelf nog ideeën?

sla link op in klembord

Kopieer

Op deze padlet mag je verzamelen wat je zelf al doet om leerlingen hierin te onderSteunen, te Stimuleren en/ of te Sturen. Daarnaast mag je ook wat je pikt of nog beter zou doen uit de aangeboden voorstellen verzamelen in de vierde en vijfde kolom. Nog vragen of bedenkingen? Die kun je kwijt in kolom 6.

Over deze databank

Hier vind je begeleidingstips rond de grootste talige struikelblokken die taalzwakke en anderstalige leerlingen tijdens onze lessen ervaren. Het is een inventaris van mogelijkheden en materialen om te remediëren, differentiëren, compenseren en eventueel ook te dispenseren. De toolbox is niet af. Wie zelf ook interessante ondersteuningsmaterialen of tips heeft, mag die doorgeven via de padlets onderaan de struikelblokken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio