Een mondelinge instructie begrijpen

Een mondelinge instructie geeft aan je leerlingen moet helder, kort en duidelijk gebeuren, anders blijf je je eigen instructies bijsturen en ga je de mist in. In de Sway hieronder vind je tips en in dit document staan alle tips op een rij.

Leraar in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Maak het stil voor je je instructie geeft.
Bouw je instructies goed op:
- vermeld duidelijk het doel
- geef randvoorwaarden: hoe lang, materiaal dat ze nodig hebben ...
- in chronologische volgorde
Formuleer helder wat je verwacht:
- kort, eenvoudige woorden, imperatief
- toon hoe het moet (modeling), geef voorbeelden
Controleer of leerlingen het begrepen:
- laat herhalen/ herformuleren
- kijk of het lukt

Doseer
Bereid ingewikkelde instructies goed voor. Doseer de info die je meegeeft per stap. Schrijf op een spiekbriefje hoe je het wil aanbrengen, want dat helpt zelfs ervaren leraren om de uitleg transparant en helder te brengen.

Spiegeltje, spiegeltje ...
Geef je instructie eventueel terwijl je die zelf uitvoert. dan zien de leerlingen echt hoe het moet. Wij leren nu eenmaal het beste door anderen te imiteren.

Leraar als filmster
Neem je eigen instructies op, laat een leerling filmen. Op die manier kunnen leerlingen moeilijke uitleg van jou herbekijken als ze thuis zijn en even niet meer weten hoe het moest. Ook de taakleraar of ouder zal het dan ook bekijken en de opdracht op dezelfde manier interpreteren als hoe jij het bedoelde.

Co-teacher of ondersteuner in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Vraag aan je leerlingen wat ze moeten doen, hoe ze het zullen aanpakken. Controleer of ze het begrepen hebben. 
Visualiseer de stappen en toon hoe het moet aan een groepje dat het niet op eigen houtje redt. 
Maak instructieblaadjes voor vakken waarin de instructies dikwijls op dezelfde manier gegeven worden. Zo zien ze de structuur. Laat hen aanwijzen met welke stap we bezig zijn.

Individuele ondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

Koppel terug naar de leraar waar je merkt dat de leerling taken verkeerd maakte of niet wist hoe hij iets moet aanpakken. Zo kan de leraar instructies bijsturen. Bekijk met de leerling eventuele opgenomen instructies zodat je op dezelfde manier werkt als de leraar in de klas.
Maak stappenplannen met de leerling voor opdrachten die terugkeren zodat de manier van werken blijft plakken. Zet eventueel pictogrammen in.

Zelf nog ideeën?

sla link op in klembord

Kopieer

Op deze padlet mag je verzamelen wat je zelf al doet om leerlingen hierin te onderSteunen, te Stimuleren en/ of te Sturen. Daarnaast mag je ook wat je pikt of nog beter zou doen uit de aangeboden voorstellen verzamelen in de vierde en vijfde kolom. Nog vragen of bedenkingen? Die kun je kwijt in kolom 6.

Over deze databank

Hier vind je begeleidingstips rond de grootste talige struikelblokken die taalzwakke en anderstalige leerlingen tijdens onze lessen ervaren. Het is een inventaris van mogelijkheden en materialen om te remediëren, differentiëren, compenseren en eventueel ook te dispenseren. De toolbox is niet af. Wie zelf ook interessante ondersteuningsmaterialen of tips heeft, mag die doorgeven via de padlets onderaan de struikelblokken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio