Intercultureel samen op school en in de klas

Verschillen tussen culturen kunnen afstand creëren, vervreemding en zelfs onbegrip. Als we deze verschillen echter vanuit een positieve hoek benaderen,  werken ze eerder verrijkend en verbindend. Ze zorgen er zelfs voor dat je aspecten van je eigen cultuur gaat (her)ontdekken. Ook de integratie van anderstaligen wordt bevorderd door de kennis van elkaars cultuur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Leraar in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Toon aandacht voor de culturen van je leerlingen. Geef hen de kans om er iets over te vertellen. Ga na of ook andere leerlingen een grootvader of overgrootmoeder hebben die ooit vanuit een ander land verhuisde naar België. Hoeveel talen en culturen leerden we al kennen op school, door op reis te gaan, in onze straat, stad ...
 
Vraag na het suikerfeest, kerstfeest ... hoe het geweest is aan de leerlingen in de klas. Zo leren ze elkaars typische feestdagen ook kennen. Breng andere culturen binnen in je lessen. Bij de talen is 'identiteit in diversiteit' zelfs een belangrijk leerplancomponent.

Co-teacher of ondersteuner in de klas

sla link op in klembord

Kopieer

Vraag naar gewoonten en gebruiken in het thuisland van de ouders. Toon interesse en vertel hoe het bij ons gaat, want soms zijn onze gebruiken en gewoontes echt moeilijke codes om te kraken als je hier nog maar net woont.

Individuele ondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

Ga na waarom leerlingen zich in de sociale omgang soms anders gedragen. Leg rustig uit hoe het bij ons gaat. Vraag nu en dan wat ze vreemd vinden aan Belgische mensen en wat ze cool vinden aan de mensen hier. Vraag naar welke gebruiken ze missen ... Vraag naar hun feesten en gebruiken. Het is belangrijk dat leerlingen deze zaken ergens kwijt kunnen waar ze zich veilig voelen en geen schrik hebben uitgelachen te worden.

Zelf nog ideeën?

sla link op in klembord

Kopieer

Op deze padlet mag je verzamelen wat je zelf al doet om leerlingen hierin te onderSteunen, te Stimuleren en/ of te Sturen. Daarnaast mag je ook wat je pikt of nog beter zou doen uit de aangeboden voorstellen verzamelen in de vierde en vijfde kolom. Nog vragen of bedenkingen? Die kun je kwijt in kolom 6.

Over deze databank

Hier vind je begeleidingstips rond de grootste talige struikelblokken die taalzwakke en anderstalige leerlingen tijdens onze lessen ervaren. Het is een inventaris van mogelijkheden en materialen om te remediëren, differentiëren, compenseren en eventueel ook te dispenseren. De toolbox is niet af. Wie zelf ook interessante ondersteuningsmaterialen of tips heeft, mag die doorgeven via de padlets onderaan de struikelblokken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio