Contact leggen met ouders

Voor leerlingen met een andere thuistaal is de schoo
Alles begint met de waardering voor de thuistaal en voor de thuiscultuur. Door acties te organiseren waarbij anderstalige ouders ervaren dat ze ‘nodig’ zijn op school of waarbij ze kunnen schitteren met wat ze als meerwaarde te bieden hebben, baan je voor hen een mooie weg naar de school en naar integratie in de gemeenschap om en rond de school.

Enkele scholen gingen aan de slag met voorleesmomenten in de thuistaal, met kookevents, muzikale optredens... en merkten het verschil. Je leest er meer over in de boeken waarvan je de covers hier ziet. 
lse context niet evident. Voor hun ouders is dat nog veel minder het geval. Vaak komen ze helemaal niet naar oudercontacten of naar andere schoolevenementen. Er is altijd een excuus. Wanneer ze er dan wel zijn, verdwijnen ze helemaal op de achtergrond. Uit bevraging blijkt dat er op dergelijke momenten een soort schaamte, onder andere door het niet beheersen van het Nederlands, overheerst. Deze barrière moet en kan doorbroken worden.
Neem een kijkje op de website meertaligheid.be voor nog meer tips

Over deze databank

Hier vind je begeleidingstips rond de grootste talige struikelblokken die taalzwakke en anderstalige leerlingen tijdens onze lessen ervaren. Het is een inventaris van mogelijkheden en materialen om te remediëren, differentiëren, compenseren en eventueel ook te dispenseren. De toolbox is niet af. Wie zelf ook interessante ondersteuningsmaterialen of tips heeft, mag die doorgeven via de padlets onderaan de struikelblokken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio