Onterechte of onvoldoende betaling(en)

Wat als je personeelslid te veel of te weinig betaald werd?

Kreeg je personeelslid ten onrechte meer betaald dan waar hij recht op had? Dan zal de overheid dat bedrag van hem terugvorderen.

De grootte van de schuld is bepalend voor de werkwijze waarop AGODI terugvordert:

 • Kleine bedragen tot en met 100 euro zullen rechtstreeks van het salaris van de lopende maand worden ingehouden.
 • Ligt het bedrag tussen 100 en 400 euro, dan krijgt hij/zij hierover een mededeling op zijn salarisbrief van de volgende maand. Het bedrag wordt afgehouden van zijn/haar salaris, eventueel gespreid over meerdere maanden omdat er rekening wordt gehouden met het minimumloon. Je personeelslid kan er ook voor kiezen om het bedrag in één keer terug te betalen.
 • Voor bedragen hoger dan 400 euro wordt een terugvorderingsbrief opgemaakt. Ook over die terugvordering wordt gecommuniceerd via de salarisbrief. Hij/zij zal het bedrag dan binnen 30 dagen na verzending van de brief moeten terugbetalen.

Als je personeelslid zelf vaststelt dat hij/zij een te hoog salaris ontvangen heeft (bijvoorbeeld bij een dienstonderbreking), dan verwittigt hij/zij best onmiddellijk het schoolsecretariaat om het bedrag niet verder te laten oplopen. In principe controleren de schoolsecretariaten ook zelf de maandelijkse salarisoverzichten.

De overheid heeft 1 jaar de tijd om het te veel betaalde salaris terug te vorderen, te rekenen vanaf 1 januari volgend op de foutieve uitbetaling.

Wanneer het werkstation je personeelslid te weinig uitbetaalde, zet het dit zo snel mogelijk zelf recht. Je personeelslid ontvangt dan het resterende bedrag samen met het volgende salaris. De situatie moet alleszins binnen de vijf jaar worden rechtgezet, anders verliest je personeelslid zijn rechten op het achterstallige bedrag.

Contact

An Cornelis
stafmedewerker
   02 507 06 32
   Guy Debusschere
   stafmedewerker
     02 507 07 93
     Tom Geeroms
       Els Goeminne
       stafmedewerker
         02 507 08 60
         Suzy Sterck
         stafmedewerker
           02 507 08 63
           ×
           Kijkt als...
           Niveau
           Regio