Salaris en vergoedingen

Wat is een salarisschaal? Welk salaris ontvangt je personeelslid als het niet voltijds werkt? Wat met het salaris van je personeelsleden tijdens de zomervakantie? Wie krijgt vakantiegeld of een eindejaarstoelage? Welke verplaatsing moeten we vergoeden?

Salaris

Alles over bezoldiging van je personeelsleden

Geldelijke anciënniteit

Opbouw en berekening van de geldelijke anciënniteit

Toelagen en vergoedingen

Verplaatsingsvergoeding, eindejaarstoelage, vakantiegeld ...

Onterechte of onvoldoende betaling(en)

Wat als je personeelslid te veel of te weinig betaald werd?

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

An Cornelis
stafmedewerker
02 507 06 32
Guy Debusschere
stafmedewerker
02 507 07 93
Tom Geeroms
stafmedewerker
02 507 08 62
Els Goeminne
stafmedewerker
02 507 08 60
Suzy Sterck
stafmedewerker
02 507 08 63
×
Kijkt als...
Niveau
Regio