Interlevensbeschouwelijke competenties

Meer inzicht in de interlevensbeschouwelijke competenties.

Voor het lager onderwijs werden 24 interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) aan het leerplan toegevoegd. Dat betekent dat ze bindend zijn voor het lager onderwijs. Leraren/scholen moeten kunnen aantonen dat ze een aanbod doen om kinderen interlevensbeschouwelijk competent te maken.

Voor kleuters en kinderen met een mentale beperking, die het niveau van het lager onderwijs niet behalen, betekent dit onder meer ‘Opmerken en ervaren dat er levensbeschouwelijke verschillen zijn tussen de leerlingen in de eigen (klas)groep’ (leeftijd 0-2.5) en ‘Vertrouwd worden met levensbeschouwelijke diversiteit’ (kleuter).

We geven je een overzichtsrooster met de 24 ILC en een groeilijn. Om te helpen bij het uitwerken van projecten ILC, formuleerden we enkele aandachtspunten.

Meer lezen over de ILC?

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio