Inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst

Krijg inzicht in de taken van inspectie-begeleiding r.-k.-godsdienst.

De Erkende Instantie

sla link op in klembord

Kopieer

De Erkende Instantie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vak r.-k. godsdienst en voor de inspectie en begeleiding van de godsdienstleraren in alle onderwijsnetten op alle niveaus.

Zij is aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid die haar met dit doel erkend heeft.

Vijf bisdommen

sla link op in klembord

Kopieer

De Kerk in Vlaanderen is opgedeeld in vijf bisdommen, die elk hun bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs hebben.

In elk bisdom zien een aantal inspecteurs-adviseurs toe op de kwaliteit van het godsdienstonderricht. Zij staan scholen en leraren graag bij op didactisch en vakinhoudelijk vlak. Zij gaan ook samen met teams op zoek naar hoe je aan levensbeschouwelijke, religieuze en/of godsdienstige groei kan werken met kinderen/jongeren. Op de website van de onderwijsinspectie kun je de contactgegevens terugvinden.

Elk bisdom heeft zijn eigen website met contactgegevens, maar ook met nuttige info, nascholingen, interessante links naar ... Hieronder kun je doorlinken naar het bisdom van jouw keuze. Tip: Kijk ook eens bij de andere bisdommen voor interessante info.

Bisdom Antwerpen - Inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst basisonderwijs

Bisdom Brugge​​​​​​​

×
Kijkt als...
Niveau
Regio