Depolariseren

Wanneer je als school, directie, leerkracht, wil gaan depolariseren moet je dus de bestaande dynamiek doorbreken om een andere te laten ontstaan. Dit doe je door de aandacht te verplaatsen van de uiterste polen (de pushers) naar een andere groep betrokkenen (het stille midden). Het heeft geen zin om je te concentreren op de pushers. Zij willen net die aandacht, een forum om hun ideeën te verspreiden.

Depolariseren doe je door jouw aandacht te richten op het stille midden omdat zij nog geen positie hebben gekozen. Creëer met deze groep een verbindende sfeer. Hierbij is het belangrijk om de redenen en voedingsbodem van polarisatie goed te begrijpen. Ga op zoek naar wat iedereen op school verbindt.

Dat is geen gemakkelijke oefening. Je houdt het best rekening met de volgende  aandachtspunten in het omgaan met polarisatie:

 1. Bewaak vooreerst je grenzen: grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld het gebruik van geweld of het aanzetten tot haat en racisme, pak je aan volgens de regels die gelden op school en volgens het schoolbeleid. Grensoverschrijdend gedrag mag niet ongemoeid blijven. Doe je dit niet consequent, dan is de kans groot dat de polarisatie alleen maar groeit. 
 2. Een gepolariseerde situatie analiseren en aanpakken doe je niet alleen maar als team, idealiter met een kernteam waarbij directie betrokken is. 
 3. Neem voldoende tijd om de situatie te  analyseren en een strategie te bepalen: wie is betrokken in welke rol, wat zijn de feiten, wie kan ons ondersteunen, via welke kanalen verloopt de polarisatie, wat willen we bereiken,… 
 4. Leer uit gepolariseerde situaties en zet in op duurzame verbindende maatregelen. Werk aan een open klas- en schoolklimaat. 

Polarisatie kan uitzonderlijk en in extreme gevallen uitmonden in radicalisering.

Als je een concreet geval van polarisatie wil bespreken of ondersteuning wenst bij de aanpak ervan kun je contact opnemen met je pedagogisch begeleider.

Contact

Jurgen Viaene
pedagogisch begeleider
   02 507 06 95
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio