Hoe omgaan met polarisatie?

De Nederlands filosoof Bart Brandsma formuleert vier strategieën of ‘gamechangers’.

Verander van doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Bij polarisatie kunnen mensen verschillende rollen opnemen: pusher, joiner, stille midden, bruggenbouwer en zondebok. De pushers en de joiners staan aan de uiteinden van de polen en zijn duidelijk herkenbaar. Zij leveren brandstof aan de polarisatie. Bij het stille midden horen alle mensen die onzichtbaar zijn, die niet meedoen aan de polarisatie. Richt je aandacht op die mensen in het midden, weg van de extreme geluiden aan de polen. Zorg dat het midden niet hoeft te kiezen. Vorm netwerken van echte bondgenoten en bouw die preventief uit, wanneer er nog geen sprake is van polarisatie. Zet in op een verbindend schoolklimaat.

Verander van onderwerp

sla link op in klembord

Kopieer

Ga op zoek naar wat mensen gemeenschappelijk hebben. Waarin komen ze overeen? Hoe kunnen ze hun gemeenschappelijke doelen halen? Kijk naar het ‘waarom’. Bijvoorbeeld: Waarom kiezen we voor deze school, wat vinden we belangrijk in de opleiding van onze kinderen?

Verander van positie

sla link op in klembord

Kopieer

Vanuit onze pedagogisch rol hebben we vaak de neiging om te modereren, de situatie te proberen overzien en oplossingen te genereren. Het is echter belangrijk om niet ‘boven’ de partijen te gaan staan. Ga mee in het midden staan en luister. Elke goede dialoog begint met luisteren. Hou het belang van het midden voor ogen en schort je eigen oordeel, oplossing of idee op.

Verander van toon

sla link op in klembord

Kopieer

Wees je bewust van je eigen aannames en vel geen oordeel.  
Luister en ga in gesprek op een verbindende manier. Ga niet in discussie of start geen pleidooi. Stel open vragen; wees open en uitnodigend in je taal én houding.

Contact

Jurgen Viaene
pedagogisch begeleider
   02 507 06 95
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio