Weekbezinningen voor personeelsleden: ‘gebed van de week’

Met deze vier weekbezinningen kijken we samen met Welzijnszorg naar ‘het Huis van God’, de wereld zoals God deze droomt: het ‘Huis van gerechtigheid’, het ‘Huis van barmhartigheid’, een ‘Huis voor iedereen’, een ‘Huis van hoop’.

Elke weekbezinning bevat een bijbellezing (van de betreffende adventszondag), een digitale actualisering, een bezinning, een gebed en een (luister)lied. Deze teksten zijn bedoeld om de persoonlijke identiteit van personeelsleden te voeden of kunnen ook bij verdiepingsmomenten onder personeelsleden ingezet worden. Men kan daartoe gerust een aantal rubrieken kiezen uit het weekaanbod. Men hoeft dus niet telkens de volledige bezinning te nemen.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio