Het vredeslicht

Het vredeslicht wil overal ter wereld licht, hoop en warmte uitdragen naar alle hoeken van de wereld. Het vredeslicht vertrekt vanuit Bethlehem, een multiculturele stad waar verschillende culturen en volkeren proberen samen te leven. Vaak loert in deze stad en op vele andere plaatsen in de wereld de kans op conflict om de hoek. Daarom is deze boodschap van vrede van groot belang.

Het verspreiden van het vredeslicht wil mensen overal ter wereld uitnodigen om met een open blik te leren om samen te leven en te leren met elkaar. Het vredeslicht wil mensen van elk systeem, religie of politieke strekking die de fundamentele rechten van de mens respecteert, uitnodigen tot verbinding. We zijn met elkaar en wij zijn (er) voor elkaar. We hebben elkaar nodig. Dit vinden we ook terug in de filosofie van Ubuntu.

Vijf impulsen (groeiend licht, lichtjesdans, vredesgeluid, het licht doorgeven aan anderen, verrassend vreugdevol delen van het licht) willen jullie een handreiking geven om aan de slag te gaan als voorbereiding op het doorgeven van het vredeslicht of het verwerken van het doorgeven van het vredeslicht.

Groeiend licht

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens de adventsperiode bouwen we samen met de leerlingen een kijktafeltje op. Elke week steken we een kaarsje meer aan. We laten het licht symbolisch groeien als een groei naar het feest van de geboorte van Jezus, het licht in de wereld. De leerlingen krijgen hierbij de kans om tot rust te komen en in stilte na te denken over de betekenis van de adventsperiode, voor zichzelf en voor anderen. Ook de niet-christelijke leerlingen mogen op hun manier gedurende deze weken initiatieven nemen die ten goede komen aan anderen.  

Lichtjesdans

sla link op in klembord

Kopieer

Een mogelijk ritueel in de adventstijd is een dans op het Nigeriaanse lied ‘Funga alafia ah-shay ah-shay’. Dit betekent, ‘met heel mijn hart en heel mijn geest stel ik me open voor jou’. Het lied is een verwelkoming, een uitdrukking van aanvaarding, respect, eenheid en vredevolheid en kan zo zijn plaats vinden in de beleving van de advent.

Vredesgeluid

sla link op in klembord

Kopieer

Vrede dat zijn niet altijd woorden, of beelden. Vrede kan ook vorm krijgen in muziek! En zo kun je vrede scheppen waar dan ook. In deze bijdrage krijgt ‘vrede’ muzische klanken. De kinderen kunnen zich helemaal uitleven in een les vol muziek. Door het werken met klanken bij een thema als vrede, kun je later dezelfde vredestrilling oproepen in je klas. Deze impuls werkt niet met ‘praten over’, maar met voelen en doen!

Het licht doorgeven aan anderen

sla link op in klembord

Kopieer

Aan het einde van het eerste trimester houden vele scholen oudercontact. Zou het niet verrassend hoopvol zijn om tijdens dit contact extra zorg te dragen voor de dialoog met ouders. Nodig ook hen uit om het licht van Kerstmis te verspreiden.

  • Samen vieren met de gemeenschap van ouders en sympathisanten.
  • Maak coronaproof cirkels van licht.
  • Vul een (kerst)boom vol wensen van licht.
  • Houd een moment van stilte en bezinning met inspirerende teksten en foto’s tijdens de personeelsvergadering.

Verrassend vreugdevol delen van het licht

sla link op in klembord

Kopieer

In deze donkere tijden bereiden de christenen zich voor op Kerstmis, ze kijken uit naar de geboorte van Jezus. Vier weken lang ontsteken ze iedere zondag een kaars aan de adventskrans. Het licht groeit in de duisternis. Hier vind je een klein ritueel dat je met de kinderen per klas, leerjaar of bubbel kan doen om het licht door te geven op een verrassend vreugdevolle manier. We luisteren naar een getuigenis van mensen die het licht van Jezus mochten ontvangen en doorgeven. We luisteren naar of zingen een lied van licht. We zegenen het licht en delen het licht met elkaar.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio