Vieren op school: oriënterende vragen ter reflectie

Deze leidraad helpt om in een katholieke dialoogschool gesprek op gang te brengen over pastoraal vieren op school. In de huidige pluraliteit en diversiteit is dat niet vanzelfsprekend. Reflectievragen zetten pastoraal inspirerende teams die willen vieren, op weg om antwoorden te geven op het waarom, het hoe en het wat van vieren op school.

Bij de pedagogische begeleiding identiteit en pastoraal in je regio vind je desgewenst ondersteuning bij deze reflectie en/of de opvolging ervan.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio