Vastenkalender so week 1 (22-26 februari)

Probeer het eens uit: stilte

Iedere dag van de week bieden we een vaste rubriek aan. Maandag een gebed, dinsdag een (bijbel)verhaal, woensdag een beeldmeditatie/kunstwerk, donderdag een inspiratiemoment over Broederlijk Delen, vrijdag link je naar een lied of filmpje. Voor Aswoensdag en de Goede Week voorzien we extra materiaal.

Maandag 22 februari 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Stilte

sla link op in klembord

Kopieer

Vader van het leven.
U roept ons weg uit de drukte
en het bikkelharde van tegenstrijdige belangen
om stil te worden
en terug te keren naar het hart.

Hier kan uw woord gehoord worden,
is uw adem voelbaar
en leren wij opnieuw gerechtigheid.

Jezus gaat er ons in voor
vandaag en de dagen die komen
een hele vastentijd lang.
Het moge gebeuren! Amen.

(uit vastenviering Broederlijk Delen 2021)

Dinsdag 23 februari 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal van het kopje thee

sla link op in klembord

Kopieer

Een professor arriveerde bij het huis van de zenmeester en al jubelend over alle titels en diploma’s die hij gedurende zijn lange jaren van studie verworven had, stelde hij zichzelf voor. Vervolgens vertelde hij de zenmeester wat de reden was van zijn bezoek, namelijk het leren van alle geheimen van de zen-wijsheid.
In plaats van hem van alles uit te leggen, nodigde de meester hem uit voor een kopje thee. Toen het kopje bijna vol was bleef de wijze man maar thee doorschenken, zodat de thee over het kopje lief.
De professor bleef maar verder ratelen terwijl ie naar het overlopende kopje keek. Op een bepaald moment kon hij het niet laten om iets te zeggen. Hij zei :“Meester, het kopje loopt over “. Toen hield de meester op en zette de theepot neer met de woorden: “Jij bent als het kopje: je arriveerde hier boordevol met kennis, meningen en oordelen. Pas als jij ruimte maakt en je kopje leeg maakt zal jij iets kunnen leren.”

Verhaal van de lege koffer

sla link op in klembord

Kopieer

Op een dag zag een man God naderbij komen met een koffer en hij begreep dat hij dood was. God zei hem: “Het is tijd om te gaan.”

De man, verbaasd vroeg: “zo vroeg ik had nog zoveel plannen…”
God antwoordde: “Het spijt me, maar voor jou is het tijd om te gaan.”
“Wat zit er in die koffer?” vroeg de man. En God antwoordde: dingen die van jou zijn.”
“Bedoel je mijn bezittingen? Mijn geld?”
“Die dingen zijn nooit van jou geweest…. Ze waren van de wereld.”
“Zijn het misschien mijn herinneringen?”
“Die zijn nooit van jou geweest, ze waren van de tijd…”
“Is het mijn talent?”
“Die was nooit van jou, maar van de omstandigheden.”
“Zijn het dan mijn vrienden?”
“zij zijn nooit van jou geweest, ze waren onderweg.”
“zijn het mijn vrouw en kinderen?”
“Zij zijn nooit van jou geweest, ze behoorden tot het hart.”
“Is het mijn lichaam?”
“Die zijn nooit van jou geweest, het lichaam was van het stof.”
“Breng je dan misschien mijn ziel?”
“Het spijt me… De ziel is van mij”.
De man, woedend smeet de koffer weg die zich opende. Toen zag hij dat deze leeg was. Met tranen in zijn ogen zei hij: “ik bezat dus helemaal niets.”
“Ieder moment dat je geleefd hebt was van jou. Jouw bestaan was een opeenvolging van jouw momenten. Daarom moet eenieder ervan profiteren zolang hij tijd heeft. Ik bid opdat ‘niets’ wat men in het leven bezit kan voorkomen dat mensen dit doen.”

Woensdag 24 februari 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Gustave van de Woestyne: Christus in de woestijn (1939)

OPDRACHT 1: Bekijk het kunstwerk ‘Christus in de woestijn’ van Gustave van de Woestyne.

sla link op in klembord

Kopieer

Stap 1: observatie

sla link op in klembord

Kopieer

Wat zie je?
Welke kleuren?
Welke voorstelling van de man, de handen?
Welke emotie?
Opvallende zaken (twee verschillende handen)? Zit er beweging in het werk? …

Stap 2: interpretatie

sla link op in klembord

Kopieer

Wat roept het kunstwerk bij je op?
Waarover gaat het volgens jou?
Wat zou de kunstenaar met de werk bedoelen?
Welk gevoel roept de woestijn bij je op?
Zou je er graag inzitten?
Waarom (niet)? …

Gustave Van de Woestyne evolueerde na de Eerste Wereldoorlog naar het expressionisme. De dynamische schilderwijze van de meeste expressionisten bleef hem echter vreemd. Ondanks vervormingen en vereenvoudigingen behield Van de Woestyne een voorkeur voor een duidelijke omtreklijn, een nauwgezette weergave van de werkelijkheid en een gladde schildertechniek. Hierdoor is zijn werk uit die periode verwant met het neorealisme en de Neue Sachlichkeit in Duitsland. Zijn mystieke belangstelling, zo kenmerkend voor zijn symbolistische periode, komt in zijn later werk tot uiting in een aantal schilderijen met een expliciete religieuze thematiek, zoals Christus in de woestijn. De compositie is uiterst sober en beperkt tot enkele kleurvlakken. Alleen het gelaat en de handen zijn gedetailleerd weergegeven. Opmerkelijk is het verschil in kleur en uitvoering van beide handen. Dat verschil beklemtoont het rituele gebaar.

OPDRACHT 2: Lees het Bijbelverhaal Lc 4,1-13.

sla link op in klembord

Kopieer

Vind je dat de schilder die ervaring van Jezus in de woestijn goed weergeeft?
Hoe zou jij die ervaring van Jezus verbeelden?

Donderdag 25 februari 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Getuigenissen uit Gaza

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens de Broederlijk Delencampagne 2021 focussen we in het secundair onderwijs op Gaza. We maken kennis met Yassen en Retaj, twee jongeren die deelnemen aan Theater Day Productions, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Theater Day Productions wil de stem van de jongeren in Gaza laten horen, hen een manier geven om zich uit te drukken. Theater is nl. een mooie manier om cruciale dingen aan te kaarten waar jongeren niet zomaar over mogen praten.
Yassen(18) en Retaj (14) delen een droom van vrijheid.
Deze jongeren kijken verder dan de grenzen… niet simpel als je in Gaza woont…
Om een idee te hebben van wat ‘freedom of movement’ betekent voor jongeren in Gaza, bekijk je best even dit filmpje: https://gisha.org/video/10825
Twee miljoen Palestijnen leven al meer dan 12 jaar in een openluchtgevangenis. Jongeren snakken naar vrijheid en een veilige omgeving.
Dankzij Theater Day Productions (partner Broederlijk Delen) ontdekten Yassen en Retaj in een veilige omgeving hoe creativiteit en verbeelding je blik op de wereld kunnen verruimen, moeilijke onderwerpen bespreekbaar kunnen maken en zelfvertrouwen kunnen geven om voor je dromen te blijven gaan ondanks alles. Via dans en theater geven ze uitdrukking aan hun emoties, frustraties, zorgen en dromen. Iedereen heeft een uitlaatklep nodig.

Yassen: ‘Vroeger was ik bang om tegen mensen te praten. Dat is helemaal veranderd sinds ik op het podium sta. In staat zijn om daar voor een publiek te kunnen vertellen over wat me dwars zit, heeft de angst gebroken. Ik zou graag theaterprofessional worden en rondreizen door Europa. Voorlopig houdt de blokkade dit echter tegen.’

Retaj: ‘Ik ben helemaal open gebloeid door op het podium te dansen en te acteren. Mijn eerste voorstelling ging over vrouwenrechten. Spijtig dat veel vriendinnen de voorstelling niet konden bijwonen omdat hun ouders het niet veilig vonden dat ze buiten kwamen. Mijn ouders geven me wel deze kans omdat we al zoveel missen. Er zijn zoveel dingen die doodgewoon zijn voor de rest van de wereld, maar die je hier in Gaza niet vindt.'

Wat delen Yassen en Retaj met elkaar? (positief en negatief)
Op welke manier kunnen ze concreet iets in hun gemeenschap betekenen?
Delen we (in deze coronatijden) ook voor een stuk het gemis aan bewegingsvrijheid?
Welke gelijkenissen/verschillen ervaar je?
Vanuit Broederlijk Delen willen we streven naar een samenleving waar iedereen mee is en waar iedereen het beste van zichzelf kan worden.
Op welke manier delen deze jongeren deze droom?
Hoe kunnen wij de dromen van Yassen en Retaj mee ondersteunen?
Tip: Neem een kijkje op www.broederlijkdelen.be onder acties.

Vrijdag 26 februari 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Aswoensdag en de veertigdagentijd in 60 seconden:

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio