Advent 2023: affiche - Ruimte om (meer) mens te worden
  • Advent 2023: affiche - Ruimte om (meer) mens te worden

De kern van het christelijk geloof is de Menswording van God. In de advent leven we mee met Maria, die moeder zal worden van Gods Zoon. Tegelijk staan we stil bij onze eigen menswording. De advent daagt ons uit om steeds meer mens te worden, met en aan elkaar, naar Jezus’ voorbeeld.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio