Advent 2022: Leeftocht voor december

Hoe goed kan het voelen zich gedragen te weten. In deze adventstijd draagt Maria haar kind letterlijk, zoals de ezel haar draagt op weg naar Bethlehem, en later haar kind zal dragen naar Jeruzalem. Laten we elkaar dragen!

Groeien in vertrouwen is: vol verwachting dragen en je laten dragen

sla link op in klembord

Kopieer

In de context van het jaarthema Vertrouwen uitstralen stelt Leeftocht voor de adventsmaand december: Groeien in vertrouwen is vol verwachting dragen en je laten dragen.

Het Leeftochtnummer geeft de onderwijsmensen opstapjes om zich die leuze eigen te maken.

Woorden bij de cover van Koen Lemmens: Kerst'LICHT'. Zet alles maar open.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

Het decembernummer van Leeftocht (2022-2023, nr. 4) krijgt elke abonnee toegezonden in de eerste week van november 2022, samen met de affiche voor de advent (in A2 en A3). Je kunt het Leeftochtnummer ook online lezen en de scheurstrook apart downloaden om zelf te printen en als boekenlegger te verspreiden.

Een inspiratietekst van Daniel De Coen bij het gedicht Lead Kindly Light van John Henry Newman gaat nog wat dieper op het thema in.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio