Advent 2020 - Overzicht aanbod

Open en ontvankelijk zijn voor het onverwachte is niet altijd makkelijk, maar toch is het verrassend vreugdevol om het nieuwe vanuit verwondering te verwelkomen. De advent biedt ons daarvoor een welgekomen oefenterrein, vier weken lang.

Advent 2020 - WELKOM

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen helpt je om dat terrein te verkennen, ook op school, met een affiche, een Leeftochtnummer, een reeks bezinningskaarten en een ruim aanbod op het web.

Een pdf-versie van dit beknopt overzicht vind je in bijlage.

Affiche: WELKOM

sla link op in klembord

Kopieer

In de advent bereiden we ons voor op een warm welkom aan Jezus. Als je zijn geboorteverhaal op je laat afkomen, licht er een blijde Boodschap op: in Jezus komt een nieuwe wereld aan licht waarin vrede, gerechtigheid en liefde de boventoon voeren. Als je de werkelijkheid open, ontvankelijk en flexibel bekijkt, verwelkom je het onverwachte met open handen als een verrassend vreugdevolle kans. De affiche nodigt je uit om je huis te verbouwen tot een plaats waar het onverwachte welkom is.

Leeftocht: het onverwachte verwelkomen is verrassend vreugdevol

sla link op in klembord

Kopieer

In deze jaargang met jaarthema Verrassend vreugdevol krijgt elke maand een andere kleur. In de advent verwelkomen we het onverwachte in zilver. Zilver is kostbaar en feestelijk maar toch een tikkeltje gewoner dan goud. Aandacht hebben voor de eenvoudige, kleine dingen in het leven en onverwachte kansen zien in het gewone kunnen verrassend vreugdevol zijn.

Welke onverwachte gast zie jij verschijnen in de lege ruimte op de cover van Leeftocht?

Bezinningskaarten

sla link op in klembord

Kopieer

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten uit met inspirerende mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte, twee bij de advent en twee bij Kerstmis. Het beeld van de adventskaart met tekst van Kathleen Boedt stemt overeen met het affichebeeld. Een tip om elkaar een onverwacht verwelkomend hart onder de riem te steken, nu we in deze coronatijd gedwongen zijn tot meer afstand.

Aanbod op het web

sla link op in klembord

Kopieer

  • Impulsen voor de advent in het basisonderwijs
  • Impulsen voor de advent in het secundair onderwijs
  • Leeftocht voor kinderen: speciaal voor de kleuter- en lagere school zorgt Uitgeverij Averbode i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor Leeftocht op maat van leerlingen in het kader van de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel.
  • Voor iedere week van de advent een bezinningsmoment voor de collega’s.
  • Grasduinen in het aanbod van Welzijnszorg en SpoorZeS

Welzijnszorg roept op om samen tegen armoede op te komen zet in deze adventscampagne in op Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar! Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar. Als je zoals in de coronacrisis zit opgesloten in je ‘kot’, besef je meer dan ooit hoe belangrijk je thuis is! Je vindt al het materiaal in de webshop van Welzijnszorg.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

Leeftocht en affiche

sla link op in klembord

Kopieer

Het adventsnummer van Leeftocht krijgt elke abonnee toegezonden in de eerste week van november 2020, samen met de adventsaffiche (in A3 en A2).

Affiches kunnen in beide formaten worden bijbesteld: A2 tegen € 0,50, A3 tegen € 0,30, verzendingskosten € 2,50.
Bestellen via de webwinkel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Info: leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 09.

Bezinningskaarten

sla link op in klembord

Kopieer

Bezinningskaarten zijn te bestellen bij Uitgeverij Muurkranten, Monnikenwerve 1, 8000 Brugge. Tel. 050 31 26 01

Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.) + € 4,95 verzendingskosten.

Aanbod online van onze partners

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio