29 februari 2024 -- Ontwerp van decreet tot actualisering en opheffing van bepalingen uit de Codex Hoger Onderwijs: in het kort

Minister Weyts had een bepaald deel van dit decretale dossier al eerder aangekondigd, maar nu was het zover. In de documentenfiche vind je de nodige stukken. Eigenlijk ging het zo’n beetje om de hogeronderwijspendant van wat op 12 juli 2023 voor het niet-hoger onderwijs aangenomen was in het Vlaams Parlement, en wel meteen in de plenaire vergadering.

De minister lichtte, zoals gebruikelijk, eerst het ontwerpdecreet toe aan de hand van deze powerpoinpresentatie. In de memorie van toelichting (p.3) staat, ook zoals gebruikelijk, het doel van de decretale tekst: die heeft tot doel de rechtspositieregeling voor het personeel

van de universiteiten en de hogescholen in de Codex Hoger Onderwijs te actualiseren en een aantal bepalingen uit dezelfde codex op te heffen. Ook de lectuur daar van de opmerkingen van de Raad van State en van de antwoorden daarop is nuttig (p.5-12).

Het debat met de onderwijscommissarissen was eigenlijk kort. Uiteindelijk had dat vooral, leek mij, te maken met de specifieke manier waarop de tekst tot stand gekomen was, met name via diverse werkgroepen met de sociale partners plus formele en informele onderhandelingen (cf. slide 5 van de vermelde presentatie). Hier en daar moest nog wel iets uitgeklaard worden (bv. over de 25 procentdrempel voor praktijkassistenten in hogescholen, waarbij de minister reageerde op de kritiek in het protocol van niet-akkoord van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten (de Christelijke Onderwijscentrale COC en ACV-openbare diensten), p.51 van het parlementaire stuk), maar het belangrijkste was een stevige ingreep in het bestaande evaluatiesysteem van de personeelsleden, die dus in onderling overleg tot stand gekomen was.

Misschien nam de ingangsdatum (1 april 2024) nog het meest tijd in beslag in de parlementaire bespreking, met ook drie amendementen (cf. infra) van drie oppositiepartijen. Niet gezamenlijk dus, maar eentje van elk. Het amendement van Groen was wat ruimer (daarover werd dan ook eerst gestemd), het amendement van Vlaams Belang en het amendement van Vooruit waren identiek. Die gingen alleen over het verschuiven van de ingangsdatum. Opvallend: Hannelore Goeman moest per se nog even wat kinderachtig doen over de stemming van die twee identieke amendementen. Van die twee moest trouwens dat van Vlaams Belang eerst aan bod komen bij de stemming, want het was ingediend vóór dat van Vooruit. Terwijl Vlaams Belang wél mee vóór stemde bij het Vooruit-amendement én bij het Groen-amendement, deden noch Vooruit noch Groen dat bij het VB-amendement… Hoe kinderachtig kun je zijn? Maar geen enkel amendement haalde een meerderheid, dus het bleef 1 april 2024.

De stemming over de gehele tekst dan: Groen en Vooruit onthielden zich, de meerderheid en Vlaams Belang stemden vóór. De video-opname [vanaf 14:45] vind je op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio