28 februari 2024 – Anderstalige masteropleidingen en Nederlandstalig equivalent

Het was moeilijk om me te concentreren vanmiddag: een stukje vóór 12.00 u had ik nog online live de toespraak van de weduwe van Aleksej Navalny in het Europees Parlement in Straatsburg gevolgd (“Met Poetin valt niet te onderhandelen, hij is een monster”) en nu moest ik naar iets minder beklijvende zaken luisteren in het Vlaams Parlement. Een bespreking die trouwens niets nieuws opleverde: we hadden dit al o.a. op 15 maart 2023 en 5 oktober 2023 gehoord en inderdaad, -- wie ook de Vlaamse regering volgt, wist ook dit al --, minister Weyts had zich aan zijn belofte van toen gehouden, wat een vervelend element in de regelgeving ter zake betrof, en wel via amendement 22 bij het ontwerp van Onderwijsdecreet XXXIV, zoals dat dossier op 23 februari 2024 definitief goedgekeurd was door de Vlaamse regering (en binnenkort dus in het Vlaams Parlement behandeld zal worden). Wat het voorwerp van de voorliggende actuele vragen betrof (ook Vlaamse regering, 23 februari 2024), had de minister gewoon zijn gekende lijn voortgezet, en overigens ook al geantwoord in de krant (voor abonnees).

Misschien politiek toch nog dit: de rol die destijds Gwendolyn Rutten in dit verband opgenomen had, werd nu overgenomen door Jean-Jacques De Gucht. Maar de eerste was intussen minister in de Vlaamse regering geworden, dus… Op dat specifieke politieke accent in de vraag van Kristof Slagmulder was minister Weyts niet expliciet ingegaan. Begrijpelijk, want politiek des mensen. Maar voor vragensteller Slagmulder was het dé gelegenheid om de minister aan te manen naar de juiste partners te kijken… voor de volgende Vlaamse regering. Een thema dat wel héél actueel is.

P.S. De dag na de commissievergadering las ik deze opiniebijdrage (voor abonnees) van KU Leuven-rector Luc Sels. Ik kon het daarmee (voor wat zijn deel van het dossier betrof) alleen maar volmondig eens zijn. De volledige betekenis van zijn laatste twee zinnen kon ik echter niet achterhalen: “Die vraag naar gesprek heb ik aan alle democratische fracties voorgelegd. For the record: alleen de N-VA is erop ingegaan.” Maar anderzijds (en dat heb ik al ooit geschreven) verdient de krakkemikkige Vlaamse regelgeving rond anderstalige opleidingen wel bijkomende bijsturing (dus nog náást de bijsturing die op komst is via OD XXXIV).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio