28 februari 2024 – Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs en vroegtijdige schoolverlaters

I give up, beste lezer, om nog even voort te gaan in de taal die in de voorgaande actuele vragen aan bod kwam. De recente krantenartikelen over deze thema’s leverden niet onverwacht een vermelding op van haast álle in dit verband relevante elementen die deze legislatuur meer dan eens de revue gepasseerd waren. Tenminste, ik dacht toch dat de aanspreking die de minister gebruikte in zijn eerste antwoordronde (“Geachte collega’s van de Commissie Onderwijs”) aldus begrepen moest worden. Dus: onderwijskwaliteit, lerarentekort, Nederlands, KOALA, Leersteundecreet, Leerpunt, fasen 0 en 1, corona, duaal leren, aanloopfase enz. het kwam allemaal terug.

Specifiek voegde de minister daaraan nog toe: (i) zijn plan (samen met minister Brouns) ter versterking van bso/tso (met als ingrediënten: positieve toeleiding naar bso/tso-opleidingen, aantrekkelijker, State of the Art bso/tso-aanbod en betere samenwerking scholen-bedrijven), waarnaar hij ook al in een eerdere onderwijscommissievergadering verwezen had, en (ii) de toename van het aantal personen die via het zgn. tweedekansonderwijs in het volwassenenonderwijs of via de Vlaamse examencommissie alsnog een diploma secundair onderwijs behaalden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio