27 oktober 2022 – Mogelijkheden en problemen van duaal leren

Dit thema (met ook alweer een duidelijk aantal precedenten: op 10.02.2022, 05.05.2022 en 12.05.2022) had de aandacht van drie vragenstellers: Hannelore Goeman, Elisabeth Meuleman en Loes Vandromme. Intussen was het verhaal weer wat verder gevorderd, maar de al eerdere problemen ervan kwamen terug in deze bespreking, leek me. Dat het kwantitatief (ondanks de vooruitgang) toch ook allemaal niet zo’n vaart liep, dat het nieuwe systeem toch wel een en ander vergde van de deelnemende bedrijven, en dat de positie van meer kwetsbare leerlingen toch niet je dat was. Hoe reageerde minister Weyts daarop? De hele bespreking duurde 47 minuten, maar dat terzijde.

De minister benadrukte de gestage stijging in de cijfers, hoe dan ook, en wat de rigiditeit van de procedure voor de bedrijven betrof, wees hij (niet onterecht, in mijn ogen) op de spanning tussen voldoende onderwijskwaliteit en de bereidheid van de bedrijven om te voldoen aan de daarvoor nodige voorwaarden. Het deed me trouwens helemaal denken aan wat ik soms hoor over de opleidingsvoorwaarden voor zijinstromers in het lerarenberoep: die mogen niet te hooggegrepen zijn (want dan krijg je via die weg geen kandidaten), maar ze mogen evenmin te beperkt zijn (want dan kunnen zij niet voor de vereiste onderwijskwaliteit zorgen). Niet zo makkelijk, inderdaad. Hoe dan ook, de minister verliet zich niet op de huidige cijfers voor duaal leren (inderdaad, geen overrompeling), maar wel op de toch al bestaande succesverhalen. En over de kwestie van de kwetsbare leerlingen: ook het “oude” systeem van Leren & werken (dbso) bood niet de verhoopte resultaten, en de minister overliep diverse aspecten in dat verband uit de nieuwe regeling.

In de tweede ronde bleven de vragenstellers eigenlijk vooral aandringen op hun aanvankelijke vragen (zou de minister aanpassingen doen aan het systeem?) en werden nog meer gedetailleerde cijfers gevraagd (hoeveel leerlingen in de zgn. aanloopfase, hoeveel in duaal leren, hoeveel in dbso, hoeveel leerlingen zitten thuis?). Minister Weyts gaf enkele bijkomende cijfers en benadrukte opnieuw dat er volgens hem al heel wat flexibiliteit in het nieuwe systeem stak. Tussendoor, toen het ging over de (te zware) opleidingsprofielen in kwestie, kregen we nog een leuke running gag over godbetert, smeer nipples. En de slotwoorden van de vragenstellers: de ‘meerwaarde’ daarvan kenden we onderhand.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio