11 januari 2024 – Microcredentials in het kader van levenslang leren

De volgorde van de vragen om uitleg op de agenda werd wat omgegooid, maar dat kon de “pret” niet bederven. Algemeen beschouwd, leverde deze eerste ochtendvergadering van het nieuwe jaar politiek niet echt veel belangrijks op. De latere vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman over directeurswissels legde onder andere wel de link naar de namiddagvergadering, waar wél een politiek belangrijk dossier geagendeerd stond, maar daarover lees je elders op deze pagina’s.

Maar dus eerst de zgn. microcredentials en levenslang leren, waarmee terecht nogmaals duidelijk werd dat levenslang leren niet alleen een zaak is van het volwassenenonderwijs, maar ook van het hoger onderwijs. Het was niet de eerste keer dat Brecht Warnez het daarover had, maar zijn nieuwe vragen kwamen, kort gezegd, op dit moment te vroeg.

Er was al wel een interessant Vlor-advies over het thema, maar de administratie van minister Weyts was dezer dagen de laatste hand aan het leggen aan de evaluatie van de afgelopen projecten van het zgn. Voorsprongfonds én aan de gevraagde visie over levenslang leren. Met die laatste zou de minister later trouwens ook naar het Vlaams Parlement komen. Of daarvoor decretale acties nodig zouden zijn, was onzeker. En wat de financiële kant van de zaak betrof, wilde de minister op dit moment ook geen voorafnames doen. Dat alles was voer voor de volgende legislatuur… tot enige ontgoocheling bij vragensteller Warnez. Ik kan hem vanhieruit alleen maar toewensen dat hij volgende legislatuur nog aan boord mag blijven, want hij is een goed Vlaams Parlementslid, me dunkt.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio