Neutrale houding van de school

Hoe kun je correct reageren tijdens of na de echtscheiding of het conflict tussen ouders?

Ouders zijn belangrijke partners voor de school. Ze spelen een cruciale rol bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het van belang dat je met de ouders een goed contact hebt en goed samenwerkt.

Je probeert om bij echtscheidingen steeds een neutrale houding aan te nemen tegenover beide ouders. De echtscheiding treft enkel de betrokken partijen. Je bent geen betrokken partij en kunt het conflict tussen de ouders niet oplossen. De school speelt een belangrijke rol in het leven van het kind; het is een veilige en neutrale plek voor elk kind. Het kind wordt op school best niet extra met het ouderlijk conflict geconfronteerd.

Het is van belang dat je deze onpartijdigheid ook duidelijk bekendmaakt en een open communicatie voert met beide ouders.

Concreet kan je de volgende richtlijnen hanteren:

Tijdens de echtscheiding of conflict

sla link op in klembord

Kopieer

De school:

 • blijft onpartijdig
 • gaat niet bemiddelen, maar verwijst eventueel door naar externe bemiddeling
 • geeft voldoende zorg en aandacht aan het kind
 • verwijst door naar het CLB indien het kind te zwaar lijdt onder de echtscheiding

Na de scheiding of conflict

sla link op in klembord

Kopieer

De school:

 • blijft beide ouders erkennen en respecteren
 • geeft beide ouders informatie (tenzij in geval van ontzetting uit ouderlijk gezag)
 • gaat discreet om met de informatie over de ouders
 • houdt rekening met mogelijke problemen (financieel, praktisch …)

In afwachting van of bij gebrek aan een gerechtelijke uitspraak val je zo veel mogelijk terug op de afspraken die voordien golden totdat er een uitspraak is of totdat er nieuwe afspraken gemaakt worden tussen beide ouders.

Indien er een oordeel van de rechter is, vraag je best de laatste versie op. Op die manier kun je in geval van discussie terugvallen op de uitspraak van de rechter en hoef je zeker zelf geen beslissingen te nemen. Zo kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat één van beide ouders exclusief het ouderlijk gezag bezit of dat één ouder bepaalde beslissingen (bijvoorbeeld over de schoolkeuze) alleen kan nemen.

Contact

Lien De Feyter
stafmedewerker
   02 507 07 64
   Kaat Hendrickx
   stafmedewerker
     02 507 06 41
     Loubna Latifine
     stafmedewerker
       02 507 07 46
       Arnoud Reusens
       stafmedewerker
         02 507 07 96
         Joachim Vandevelde
         stafmedewerker
           02 507 07 95
           Bavo Verlackt
           stafmedewerker
             02 529 04 13
             ×
             Kijkt als...
             Niveau
             Regio