Schoolrekening splitsen

Kun je beslissen om niet in te gaan op de vraag van een ouder om de schoolrekening te splitsen?

Wij raden aan om niet in te gaan op een vraag tot splitsing. In ons model van schoolreglement doen wij de volgende tekstsuggestie:

“Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we beide ouders een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.” 

In het schoolreglement kun je dit begrip van ‘hoofdelijkheid’ opnemen. Je bezorgt dan een schoolrekening en de ouders regelen onderling wie wat betaalt. Door het uitdrukkelijk opnemen van het beding van hoofdelijkheid kun je beide ouders - ongeacht of zij gehuwd of gescheiden zijn, of wettelijk of feitelijk samenwonen - aanspreken om de volledige rekening te betalen. We nemen daarbij ook op dat een school niet ingaat op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Bij onenigheid tussen de ouders bezorg je een identieke schoolrekening aan beide ouders. We hanteren als uitgangspunt dat de school zich bewust afzijdig wil houden van onderlinge afspraken tussen beide ouders.

Als je geen beding van hoofdelijkheid opneemt, kun je ouders die feitelijk samenwonen of uit de echt gescheiden zijn enkel aanspreken op hun eigen aandeel. Dat aandeel kan bepaald zijn door een rechterlijke uitspraak, wat niet eenvoudig is om als school na te gaan. De verdeling kan verschillende vormen aannemen. Je vermijdt dan ook veel bijkomende administratieve lasten door de hoofdelijkheid in het schoolreglement op te nemen.

Een beding van hoofdelijkheid bindt wel enkel de ouders die het schoolreglement hebben ondertekend. Als slechts één van de ouders het schoolreglement ondertekend heeft, kan de andere ouder strikt genomen niet op dat beding worden aangesproken. Het lijkt ons echter praktisch moeilijk haalbaar om het schoolreglement steeds door beide ouders te laten ondertekenen, enkel om het beding van hoofdelijkheid ten aanzien van beide ouders te laten gelden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio